Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu 2019 Seçimleri Manifestosu

Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu 2019 Seçimleri Manifestosu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’mizin de üyeleri arasında olduğu Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu (FVE) geçtiğimiz günlerdeki toplantısında bir manifesto / bildirge yayımladı

Yayınlanan bildirede, “Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu, veteriner hekimlik mesleğinin Avrupa’da temsil edildiği bir organdır.

Bizler kar amacı gütmeyen, 39 üye ülkede veteriner hekim birliklerini bir çatı altında toplayan bir örgütüz.

Bizler; hekimlik alanındaki uygulamalar, gıda güvenliği, toplum sağlığı, eğitim, araştırma, endüstri ve kamu veteriner hizmetleri de dâhil tüm sektörleri kapsayan, veteriner hekimlerin Avrupalı resmi paydaş örgütüyüz.

1- TEK SAĞLIK & SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsanlarla aynı çevreyi paylaşan hayvanlar insanlar için hem bir geçim kaynağı hem de arkadaştır. Mesleğimiz; hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubudur. Sürdürülebilir veteriner hekimlik, hayvanların ve insanların ihtiyaçlarını çevreye en az etki ile karşılamayı amaçlar.

Veteriner hekimler olarak Avrupa Birliği yetkili mercilerini, ‘Tek Sağlık’ yaklaşımını benimsemeye ve mesleğimizin hayvan sağlığı ile refahını, toplum sağlığını ve çevreyi korumadaki hayati rolünü desteklemeye davet ediyoruz.

2- TOPLUM SAĞLIĞI VE GIDA GÜVENLİĞİ

İnsan ve hayvan sağlığı ile refahı arasında yakın bir ilişki vardır. İnsanlardaki mevcut enfeksiyöz hastalıkların % 60 ‘ı hayvansal kökenlidir. Hayvanlar ayrıca gıdalardaki patojenlerin kaynağı da olabilirler. Bizler hayvanlardan kaynaklanan hastalıkların tespiti, önlenmesi ve kontrolünde çok önemli bir rol oynuyor ve böylece toplum sağlığını koruyoruz.

Veteriner hekimler olarak Avrupa Birliği yetkili mercilerini, bizlere yeterli mevzuat, yaptırım ve altyapıyı sağlayarak toplum sağlığı ve gıda güvenliğini koruma konusunda yardım etmeye davet ediyoruz.

3- ANTİBİYOTİK DİRENCİ

Antibiyotikler, enfeksiyonları tedavi için kullanılan ilaçlardır. İnsan ve hayvan sağlığı ile refahını korumak için gereklidirler. Milyonlarca insan ve hayvanın hayatını kurtarmışlardır. Bununla birlikte aşırı ve uygunsuz kullanımı, dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına öncülük ederek antibiyotikleri etkisiz kılmaktadır.

Veteriner hekimler olarak Avrupa Birliği yetkili mercilerini, antibiyotiklerin etkinliğini devam ettirebilmek için, koruyucu hekimliğin geliştirilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi konularında bizleri desteklemeye davet ediyoruz.

4- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Mesleğimiz yüksek kalitede bir hizmet sunmaktadır. Bizim bilgimiz kanıta dayalıdır, mesleğimiz ise sadece kalifiye insanlara açıktır. Mesleğini yüksek standartlarda icra etmek ve hayat boyu öğrenme tüm veteriner hekimlerden beklenen bir yaklaşımdır. Bilimsel araştırmalar ve eğitim, bilgimizi arttırmak ve aktarmak için vazgeçilmez unsurlardır.

Veteriner hekimler olarak Avrupa Birliği yetkili mercilerini, mesleğimizin yüksek standardını devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik eğitimini ve bu alandaki araştırmaları desteklemeye davet ediyoruz.

5- İLAÇLARA VE SERVİSLERE ERİŞİM

Mesleğimiz, tüm Avrupa Birliği’nde hayvan sağlığı ile refahı için vazgeçilmezdir. Bununla beraber; hayvanların gıda sektöründe kullanılmak amacıyla yetiştirildiği ve veteriner hekimlerin bulunmadığı kırsal bölgeler başta olmak üzere veteriner hekimlik hizmetlerine tüm ülkelerin eşit bir şekilde erişemediği görülmektedir. Bu durum insan ve hayvan sağlığı ve refahı açısından olumsuzluklara yol açmaktadır.

Veteriner hekimler olarak Avrupa Birliği yetkili mercilerini, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde veteriner hekimlik hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya ve kırsal bölgelerde çalışmamızı sağlayan düzenlemeleri desteklemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

http://www.tarimpusulasi.com/hayvancilik/avrupa-veteriner-hekimler-federasyonu-2019-secimleri-manifestosu/27088