Merkez Konseyi

ASİL ÜYELER

1

Prof. Dr. Murat ARSLAN
Başkan

Akademik özgeçmişi;

1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni 1992 yılında bitirmiş, aynı yıl Fizyoloji Ana-bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlamıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı’na 1994 yılında Araştırma Görevlisi olarak atanan Arslan, 1996 yılında Doktor, 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanı almıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten, çoğu uluslararası SCI kapsamına giren ve atıf alan bilimsel yayını bulunan Prof. Dr. Arslan, halen aynı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.  İngilizce bilen Prof. Dr. Murat Arslan evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslek ve sivil toplum örgütleri özgeçmişi;

Prof. Dr. Arslan, 41., 43., 44., 45., 46., 47.,48 dönemlerde İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere toplam 20 yıl meslek örgütü yöneticiliği yapmıştır. Halen oda başkanlığı görevi devam eden Arslan, İstanbul’da bulunan meslek örgütlerinin oluşturduğu Sağlık Meslek Odaları (SMOK) ile İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) sözcülüğü ve üyeliği yapmıştır.

Meslek Odasında görev aldığı süre içinde; Ülkemizin tarım ve hayvancılık politikaları, kooperatifler ve yerli üreticilerin korunması için çeşitli kurumlar ile siyasi partilere raporlar hazırlamıştır. SMOK, İMOK ve emek örgütleriyle birlikte toplum sağlığı meslek ve emek örgütlerinin hak ve yetkilerinin korunması için yapılan çalışmaların koordinasyonda görevler üstlenmiştir. TVHB Genel Kurulu, Türk Fizyoloji Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Veteriner Hekimler Derneği, KLİVET, KHVHD,  Su Platformu, Avcılar Kent Konseyi Genel Kurul üyesidir.

WhatsApp Image 2024-01-22 at 14.17.15

Recep YILDIZ

1988 yılında Ankara’da doğdu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Kalecik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde göreve başladı.2018 yılından bu yana Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Çalışma Grup Sorumlusu olarak görevini yürütmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalında 2018 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Avrupa Birliği Komisyonu ve WOAH (Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı) tarafından hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin alınan kararlar, AB mevzuatlarının izlenmesi, ulusal mevzuat uyumlaştırma, hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatına ilişkin çalışmalar yürütmektedir.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.

3

Prof. Dr. Murat FINDIK

Genel Sekreter

Tokat’ta, 1969 yılında doğdu. 1986 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden ve 1991 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında 1999 yılında tamamladı. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Bursuna hak kazandı. 2000-2004 yılları arasında uluslararası şirketlerde teknik müdür ve ürün müdürü olarak görev yaptı. 2001’de Doçent ve 2006’da Profesör ünvanı aldı. 2004 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
2008-2012 yılları arasında Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı da yapan Prof. Dr. Murat FINDIK 2012 yılında seçildiği Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de devam etmektedir. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı araştırma makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunduğu sözlü ve poster bildirileri bulunmaktadır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

4

Taner CANBULUT
2. Başkan

16 Mayıs 1969 tarihinde Samsun’da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini memleketi olan Perşembe ilçesinde tamamladı.  1986 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine girmeye hak kazandı. 1991 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Ramadan Gıda Şirketler Grubu’nda sorumlu yönetici olarak iş hayatına başladı. 1993 yılında askerlik görevini bitirdikten sonra Perşembe ilçesinde klinik kurarak serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Doktor Seyhan CANBULUT ile evlendi .15 yıl boyunca Perşembe Belediyesi veteriner hekimliği görevini de yürüttü. 2013 yılında belediyedeki görevinden ayrıldı o tarihten bu yana serbest Klinisyen olarak görevine devam etmektedir. Ömer Yiğit ve Nihan İpek Canbulut  isminde iki çocuk babasıdır.

5

Melike BAYSAL
Veznedar Üye ve Muhasip Üye

1997 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.
Mezuniyet sonrası iki yıl yardımcı veteriner hekim olarak, 1999-2000 yılları arasında da özel sektörde çalıştı.
2000 yılından itibaren serbest veteriner hekim olarak kendi muayenehanesinde çalışmaktadır.
Küçük hayvan hekimidir.
2018-2021 döneminde Bursa Veteriner Hekimler Odası genel sekreteri, 2021-2022 döneminde yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.
25.09.2022 tarihindeki 2022-2024 dönemi Bursa VHO Olağan Seçimli Genel Kurulu ‘nda seçilen listenin yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmektedir.
Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, Bursa Çevre Platformu ve Bursa Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyesidir. Ayrıca doğa, hayvan, kadın ve çocuklarla ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönüllü destek vermektedir.
Tek Sağlık özel ilgi alanıdır ve bu konuda makaleleri vardır. Bursa Sağlık Meslek Odaları’nın oluşturduğu Tek Sağlık Platformu’nun kurucuları arasındadır.
Okumayı, seyahat etmeyi, deneme ve seyahat yazıları yazmayı seviyor; değişik dergilerde ve dijital sitelerde Tek Sağlık başta olmak üzere mesleki yazılar yazıyor; antik kentlere özel ilgisi var, müzik dinlemeyi seviyor.
Evli, biyolojik olarak anne değil ama dünyanın bütün çocuklarını ve hayvanları çocukları gibi hissediyor, onlara karşı sorumluluk duyuyor.

6

Ali EROĞLU
Üye

1956 yılında Malatya’ da doğdu. Kamu Veteriner Hekimliğine 1980 yılında başladı. Bugüne kadar şube müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2000-2002 ve 2018-2022 yıllarında TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Başkanlığı yaptı. Önceki dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı’nın Genel Başkanlığını yürüttü.

7

Enes Gazi ATICI

Üye

1986 yılında Tokat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. 2011 yılında Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde göreve başladı. TAGEM Genel Müdürlüğünde ve Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalıştı. Halen Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarına çalışmakta olup, Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalında doktora yapmaktadır.

YEDEK ÜYELER

Mustafa AKYÜZ YEDEK ÜYE
Abdülbaki ŞAHİN YEDEK ÜYE
Yaşar ŞAHİN YEDEK ÜYE
Elif Güney ÖZKUL YEDEK ÜYE
Mevlüt KÜÇÜK YEDEK ÜYE
Mehmet ESKİCİ YEDEK ÜYE