Merkez Konseyi

ASİL ÜYELER

Ali_Eroglu

ALİ EROĞLU
Başkan

1956 yılında Malatya’ da doğdu. Kamu Veteriner Hekimliğine 1980 yılında başladı. Bugüne kadar şube müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2000-2002 yıllarında TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Başkanlığı yaptı. Önceki dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı’nın Genel Başkanlığını yürüttü.

M_Atay

Muhlis ATAY
2.Başkan

1967 yılında Malatya’da doğdu.1991 yılında 100. Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu.1993 yılında Malatya’da belediye Veteriner Hekimi olarak mesleğe başladı, 1996-2003 yılları arasında Erzurum ilinde Tarım ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü, 2006-2008 yılları arasında Nevşehir Tarım İl Müdürlüğü, 2008-2015 yılları arasında ise Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olup, halen aynı kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığında Baş Müfettiş unvanı ile memuriyet görevine devam etmektedir.

HH_Askaroglu

H. Haluk AŞKAROĞLU
Genel Sekreter

Aslen Kilisli olup 1963 yılında Artvin Hopa’da doğdu. 1988-1996 yıllarında Bakanlık taşra teşkilatı ve araştırma enstitülerinde görev yaptı. 1999–2008 yıllarında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü, 2008–2011 yıllarında Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı ve 2011-2018 yılları arasında da Bakanlık Müşaviri olarak hizmette bulundu. 2009-2011 yılları arasında FAO ve AB destekli Avrasya Şap Hastalığı Yol Haritası Grubu Başkanı olarak 16 Ülkeye liderlik yaptı. Bu süreçte yaklaşık bütçesi 200 milyon Avro olan 6 ayrı uluslararası projede Proje Koordinatörü ve Kıdemli Program Görevlisi olarak görev yaptı. Sivil toplum örgütlerinde de etkin olarak yer alan H. Haluk Aşkaroğlu 1990-92 yıllarında Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

EG_Atici

Enes Gazi ATICI
Muhasip Üye

1986 yılında Tokat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. 2011 yılında Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde göreve başladı. TAGEM Genel Müdürlüğünde ve Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalıştı. Halen Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarına çalışmakta olup, Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalında doktora yapmaktadır.

M_Uludag

Dr. Mustafa ULUDAĞ
Veznedar Üye

1964 Yılı Ankara Kızılcahamam’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. İş hayatına özel sektörde yerli ve uluslararası yem ve tavukçuluk firmalarının her biriminde ve özellikle uzun yıllar AR-Ge sorumlusu olarak çalıştı. Çalışmaları sürecinde Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklarında Doktora yaptı. Hayvan Beslemeyle ilgili Tavuk, Pet ve Ruminant Beslemeyle ilgili çok sayıda bilimsel yayınları ve makaleleri vardır. 47. dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Muhasibi olarak görev yaptı. Konseyi temsilen çeşitli TV kanallarında hayvancılıkla ilgili güncel konularda tartışma programlarına katıldı. Ulusal gazetelerde de çok sayıda makaleleri yayınlandı. Halen tarımdanhaber.com sitesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

T_Gumusay

Türkan GÜMÜŞAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara’da doğdu. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Yurt dışında; Pet ve Yaban Hayatı Sağlığı Merkezlerinde eğitim alıp, bu konuda Türkiye de sorumlu veteriner hekim ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Mesleki alanlarda, hayvan hakları konusunda Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında eğitim gönüllülük çalışmaları yaptı. Türkiye’nin yerel hayvanlarının ıslah ve genetik çalışmalarında görev aldı. Belediye Başkanlığı gibi yönetim kadrolarına danışmanlık yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesindeki Türkiye’nin ilk ve tek Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığını kurdu. Hayvanat Bahçeleri, Mezbahalar, Rehabilitasyon Merkezleri vb projelerde danışmanlık yaptı. Ülkemizde ilk Veteriner Homeopat ve Naturapattır. Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner Cerrahi Derneği, Klasik Homeopati Derneği, Veteriner Homeopati Derneği, Naturapati Derneği, Enerji Tıbbı Derneği ve Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Derneği gibi daha birçok derneğin üyesidir. Birçoğundan eğitim alıp, eğitici eğitmen olarak eğitim verdi.

S_Saglam

Sinan SAĞLAM
Yönetim Kurulu Üyesi

1964’te Trabzon’da doğdu. 1989 dan bu yana Bursa da klinik faaliyetleri yürüttü. U.Ü. Veteriner Fakültesinde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklarında doktora yapmaktadır. 10 yıl Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar çeşitli ulusal televizyonlarda “Veteriner Hekimce Bakış, Uzman Görüşü, Sektörel Panaroma, Sağlam Lezzetler” adlarında programlar yaptı ve sundu. Halen “Sağlık Olsun ve Hekimce Bakış” programlarını yapıp sunmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 2017 yılı Basın Hizmet Ödülü sahibidir.

YEDEK ÜYELER

Mehmet ESKİCİ YEDEK ÜYE
Levent UĞURLU YEDEK ÜYE
Mustafa AKYÜZ YEDEK ÜYE
Ömer Faruk SARI YEDEK ÜYE
Recep YILDIZ YEDEK ÜYE
Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ YEDEK ÜYE
Ümit ÖZTEKİN YEDEK ÜYE