Merkez Konseyi

ASİL ÜYELER

Ali_Eroglu

ALİ EROĞLU
Başkan

1956 yılında Malatya’ da doğdu. Kamu Veteriner Hekimliğine 1980 yılında başladı. Bugüne kadar şube müdürlüğü, İl Müdür yardımcılığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Müsteşar Yardımcılığı ve Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2000-2002 yıllarında TVHB Merkez Konseyi Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Başkanlığı yaptı. Önceki dönem Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı’nın Genel Başkanlığını yürüttü.

HH_Askaroglu-150x150

H. Haluk AŞKAROĞLU
2.Başkan

Aslen Kilisli olup 1963 yılında Artvin Hopa’da doğdu. 1988-1996 yıllarında Bakanlık taşra teşkilatı ve araştırma enstitülerinde görev yaptı. 1999–2008 yıllarında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünde Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Şube Müdürü, 2008–2011 yıllarında Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı ve 2011-2018 yılları arasında da Bakanlık Müşaviri olarak hizmette bulundu. 2009-2011 yılları arasında FAO ve AB destekli Avrasya Şap Hastalığı Yol Haritası Grubu Başkanı olarak 16 Ülkeye liderlik yaptı. Bu süreçte yaklaşık bütçesi 200 milyon Avro olan 6 ayrı uluslararası projede Proje Koordinatörü ve Kıdemli Program Görevlisi olarak görev yaptı. Sivil toplum örgütlerinde de etkin olarak yer alan H. Haluk Aşkaroğlu 1990-92 yıllarında Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlığı, 2008-2010 yıllarında Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

S_Saglam-150x150

Sinan SAĞLAM
Genel Sekreter

1964’te Trabzon’da doğdu. 1989 dan bu yana Bursa da klinik faaliyetleri yürüttü. U.Ü. Veteriner Fakültesinde Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklarında doktora yapmaktadır. 10 yıl Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar çeşitli ulusal televizyonlarda “Veteriner Hekimce Bakış, Uzman Görüşü, Sektörel Panaroma, Sağlam Lezzetler” adlarında programlar yaptı ve sundu. Halen “Sağlık Olsun ve Hekimce Bakış” programlarını yapıp sunmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 2017 yılı Basın Hizmet Ödülü sahibidir.

EG_Atici

Enes Gazi ATICI
Muhasip ve Veznedar Üye

1986 yılında Tokat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2009 yılında mezun oldu. 2011 yılında Niksar İlçe Tarım Müdürlüğünde göreve başladı. TAGEM Genel Müdürlüğünde ve Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde çalıştı. Halen Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Bakteriyolojik Teşhis Laboratuvarına çalışmakta olup, Kırıkkale Üniversitesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim dalında doktora yapmaktadır.

3

Üye Taner CANBULUT

16 Mayıs 1969 tarihinde Samsun’da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini memleketi olan Perşembe ilçesinde tamamladı.  1986 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine girmeye hak kazandı. 1991 yılında buradan mezun oldu. Aynı yıl Ramadan Gıda Şirketler Grubu’nda sorumlu yönetici olarak iş hayatına başladı. 1993 yılında askerlik görevini bitirdikten sonra Perşembe ilçesinde klinik kurarak serbest veteriner hekim olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Doktor Seyhan CANBULUT ile evlendi .15 yıl boyunca Perşembe Belediyesi veteriner hekimliği görevini de yürüttü. 2013 yılında belediyedeki görevinden ayrıldı o tarihten bu yana serbest Klinisyen olarak görevine devam etmektedir. Ömer Yiğit ve Nihan İpek Canbulut  isminde iki çocuk babası dır.

1

Üye Prof. Dr. Murat FINDIK

Tokat’ta, 1969’da doğan Murat FINDIK 1991 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini 1999 yılında doktora tezini tamamladı. TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Bursuna hak kazandı. 2000-2004 yılları arasında uluslararası veteriner şirketlerinde teknik müdür ve ürün müdürü olarak görev yaptı. 2001’de Doçent ve 2006’da Profesör ünvanı aldı ve 2004 yılından itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi.

2008-2012 yılları arasında Samsun Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2012 yılında Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Çok sayıda yurt içi ve yurt dışı makalesi, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde sunduğu sözlü ve poster bildirileri vardır.
Evlidir ve iki kız çocuğu babasıdır.

2

Üye Prof. Dr. Murat ARSLAN

Akademik özgeçmişi;

1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni 1992 yılında bitirmiş, aynı yıl Fizyoloji Ana-bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlamıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı’na 1994 yılında Araştırma Görevlisi olarak atanan Arslan, 1996 yılında Doktor, 1999 yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent, 2008 yılında Profesör unvanı almıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten, çoğu uluslararası SCI kapsamına giren ve atıf alan bilimsel yayını bulunan Prof. Dr. Arslan, halen aynı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.  İngilizce bilen Prof. Dr. Murat Arslan evli ve iki çocuk babasıdır.

Meslek ve sivil toplum örgütleri özgeçmişi;

Prof. Dr. Arslan, 41., 43., 44., 45., 46., 47.,48 dönemlerde İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere toplam 20 yıl meslek örgütü yöneticiliği yapmıştır. Halen oda başkanlığı görevi devam eden Arslan, İstanbul’da bulunan meslek örgütlerinin oluşturduğu Sağlık Meslek Odaları (SMOK) ile İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) sözcülüğü ve üyeliği yapmıştır.

Meslek Odasında görev aldığı süre içinde; Ülkemizin tarım ve hayvancılık politikaları, kooperatifler ve yerli üreticilerin korunması için çeşitli kurumlar ile siyasi partilere raporlar hazırlamıştır. SMOK, İMOK ve emek örgütleriyle birlikte toplum sağlığı meslek ve emek örgütlerinin hak ve yetkilerinin korunması için yapılan çalışmaların koordinasyonda görevler üstlenmiştir. TVHB Genel Kurulu, Türk Fizyoloji Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Veteriner Hekimler Derneği, KLİVET, KHVHD,  Su Platformu, Avcılar Kent Konseyi Genel Kurul üyesidir.

YEDEK ÜYELER

Ömer Faruk SARI YEDEK ÜYE
Hüsamettin EKİCİ YEDEK ÜYE
Dr. Levent UĞURLU YEDEK ÜYE
Recep YILDIZ YEDEK ÜYE
Mehmet ESKİCİ YEDEK ÜYE
Mustafa AKYÜZ YEDEK ÜYE
Ömer Bedir ERDEM YEDEK ÜYE