Yüksek Haysiyet Divanı

Başkan
Prof. Dr. Engin SAKARYA

Genel Sekreter
Doç. Dr. Hüsamettin EKİCİ

Üye
Prof. Dr. Ender YARSAN

Üye
Hakan ÖZTÜRK

Üye

Osman YİĞİT

Üye
Yaşar GÜNAYDIN

Üye
Erhan BİLGE

YEDEK ÜYELER

Fatih KESKİN

Mehmet GÜZEL

Eyüp AKÇİL

Ümit ÇERÇEL

Cengiz ERARSLAN

Nadi ÇOLAKOĞLU

Ümit HORZUM