Yüksek Haysiyet Divanı

Başkan

Dr. Nahit YAZICIOĞLU

Genel Sekreter

Sefa GÜR

Üye

Talat GÖZET

Üye

Prof. Dr. Ender YARSAN

Üye

Ali KOÇ

Üye

Sebahattin YAZICI

Üye

Dr. Tahir GONCAGÜL

YEDEK ÜYELER

Mevlüt KÜÇÜK

Abdulbaki ŞAHİN

Mahmut Zühtü ÇEVİK

Selçuk ÜNAL

Hasan ERYILMAZ

Gaffar AKTOZ

Ömer Bedir ERDEM