Yüksek Haysiyet Divanı - Türk Veteriner Hekimleri Birliği

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
Yüksek Haysiyet Divanı

GÜNCELLENMEKTEDİR.

Dr. Mehmet ALKAN                  Başkan

Özcan AYDIN                           Genel Sekreter

Dr. Nahit YAZICIOĞLU              Üye

Turan NALBANTOĞLU              Üye

Selahattin ŞEN                         Üye

Sebahattin YAZICI                    Üye

Ali İhsan AKIN                          Üye

YEDEK ÜYELER

Mevlüt KÜÇÜK

Gaffar AKTOZ

Mehmet ESKİCİ

Hasan ERYILMAZ

Önder SEHAR

Nadi ÇOLAKOĞLU

Ömer Bedir ERDEM