YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ
22.02.2014

 

Sayı  : 300/ 89                                                                                        20.02.2014

Konu : Yönetmelik değişikliği                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI

 

 

Bilindiği gibi, muayenehane ve polikliniklerin tanımında; hayvanların ayakta tedavilerinin yapıldığı yerler olarak tanımlanması nedeniyle, buralarda yatılı hasta kabul edilmesi mümkün olmamaktadır.

Gerek odalarımız, gerekse muayenehane çalıştıran veteriner hekimler tarafından, zorunlu veya acil durumlar nedeniyle muayenehane ve polikliniklerde yatılı hasta kabul etmek zorunda kaldıkları gündeme getirilerek, belirli kıstaslar dahilinde yatılı hasta kabulüne izin verecek bir yönetmelik değişikliği için girişimde bulunulması talep edilmiştir.

            Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bu konudaki talebimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına iletilmiş ve Bakanlık bu konuda, kendi temsilcilerinin de katılacağı bir toplantı yapılmasını talep edilmiştir.

            Konuyu gündeme getiren oda başkanları, muayenehane veteriner hekimleri, Bakanlık temsilcileri ve hastane sahibi veteriner hekim katılımı ile 19.02.2014 tarihinde Merkez Konseyinde dar kapsamlı bir toplantı yapılmıştır.

            Bu toplantıda, bu konuda yönetmelik değişikliği yapılabileceği görüşü ortaya çıkmıştır. Ancak, diğer yönetmeliklerde de değişiklik yapılması ön görülen konular var ise, belirlenerek değişiklik taleplerimizin toplu olarak Bakanlığa iletilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

            Bu nedenle, yönetmeliklerle ilgili değişiklik tekliflerinizi en kısa sürede Merkez Konseyine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                           Talat GÖZET

                                                                               Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                  Merkez Konseyi Başkanı