YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİM GÖREVLENDİRMELERİ ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINDI.
15.07.2015

Yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirmeleri Anayasa Mahkemesine taşındı.

Bakanlık tarafından, İlk defa 2013 yılında Kayseri'de uygulanan, "taşeron eliyle yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirmelerine" karşı Merkez Konseyi olarak idare mahkemesinde dava açtık.

İdare Mahkemesi, ardından da bölge idare mahkemesi davayı reddederek, aleyhimize kararlar verdi. Ancak haklı olduğumuzdan emin olduğumuz için davayı sonuna kadar götürmeye kararlıydık. Ve sonuçta haklılığımız ortaya çıktı. Danıştay 13. Dairesi "Bu yasal düzenlemenin Anayasaya aykırılık teşkil ettiği" gerekçesi ile  dava dosyasını Anayasa Mahkemesine gönderme kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay kararına uyması halinde, mezbaha ve parçalama tesisilerinde görevlendirilecek yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin, "resmi veteriner hekim" olma zorunluluğu ortaya çıkacaktır.

Bu karar mesleğimize, gıda güvenliğine ve halk sağlığına olumlu katkılar sunacak önemli bir karardır.