"Yerel Yönetimlerde Veteriner Hizmetleri ve Sorunları" konulu Çalıştay yapıldı.
08.05.2018

"Yerel Yönetimlerde Veteriner Hizmetleri ve Sorunları" konulu Çalıştay yapıldı.

Belediye Veteriner Hekimler Derneği tarafından organize edilen "Yerel Yönetimlerde Veteriner Hizmetleri ve Sorunları" konulu çalıştay, 5-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında İzmir’de yapıldı. Belediye Veteriner Hekimler Derneği Türkiye temsilcilerinin katıldığı toplantıya TVHB adına Merkez Konseyi üyeleri Dr. Tahir GONCAGÜL ve Dr. Mustafa ULUDAĞ ile İzmir VHO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan ÖZDEMİR katılım sağladı.

Toplantı oturumlarında;

  • Belediye veteriner hekimlerinin özlük hakları sorunları,
  • Yerel yönetimlerde veterinerlik hizmetleri,
  • Belediye veteriner hekimlerini ilgilendiren 5199, 5996, 5393 ve diğer ilgili yasalardan kaynaklanan sorunlar, görev yetki karmaşaları, uygulama sıkıntıları,
  • Sahipsiz hayvanlardan kaynaklanan sorunlar,

Ana başlıklar altında tartışıldı.

Toplantının değerlendirme bölümünde;

1.Belediye Veteriner Hekimleri Derneği tarafından “Belediye Veteriner Hekimleri Sorunları Raporu” hazırlanmasına,

2.Belediye veteriner hekimlerinin sorunlarını ilgili bakanlık veya kuruluşlara iletilmesine ve bu hususta TVHB katkı vermesine

3. 2018 yılı Ekim ayında uygun tarihte bir sempozyum veya kongre düzenlenmesine karar alındı.