YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORM PROGRAMI
20.03.2014

Sayı : 400/119                                                                                          19.03.2014

Konu: YOİKK çalışmaları                                                                                                

 

 

TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ

 

            İlgi: 11.03.2014 tarih ve 5047 sayılı yazı

 

            İlgide kayıtlı yazıda belirtilen Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı çerçevesinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak eylem planına alınmasını uygun gördüğümüz konular ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim

 

                                                                                                                  Talat GÖZET

                                                                                                    Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                                          Merkez Konseyi Başkanı

TOBB dan gelen yazı

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ