YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI
30.04.2015

        TOBB koordinasyonunda oluşturulan "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamında; Türkiye'deki yatırım ortamına ilişkin sorunları tespit etmek ve yatırımla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirilmektedir. 
        Bu amaçla 2015-2016 döneminde ele alınmak üzere 28 Nisan 2015 tarihinde "YOİKK özel Sektör Çalışma Grupları Ortak Toplantıları" düzenlemiştir.TOBB Sosyal Tesisler Toplantı Salonlarında yapılan toplantılara, YOİKK platformunda temsil edilen özel sektör kuruluşları TÜSİAD, TİM, YASED, MÜSİAD ve Yatırım Destek Tanıtım Ajansı temsilcilerinin yanı sıra TESK, Borsa İstanbul A.Ş ve Birliğimizi temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır.
        Birliğimizce belirlenen eylem önerileri toplantı esnasında dile getirilmiş ayrıca belirlenen format doğrultusunda hazırlanarak TOBB iletilmiştir.