VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu Gerçekleştirildi.
09.11.2016

VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu Gerçekleştirildi. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Türkiye Enfeksiyoz Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen ”VI. Türkiye Zoonotik Hastalıkları Sempozyumu” 4-5 Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara’da TÜBİTAK Feza Gürsey Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Sempozyum için tema “Küresel Tehdit, Zoonozlar” şeklinde belirlenmiştir.

Açılış Konuşmalarında EKMUD adına Prof.Dr. Hürrem Bodur; TVHB adına Talat Gözet ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil Sempozyuma ilişkin bilgi vermişler ve Zoonotik hastalıkların ulusal ve uluslararası boyuttaki önemi ile Tek Sağlık kavramına ilişkin değerlendirmeler yapmışlardır.

Sempozyumun Bilimsel Programı “Antibiyotik Kullanımı ve Direnç Sorununu Sorularla Tartışalım” başlıklı bir Panel ile başlamıştır. Panel Başkanlıkları Prof.Dr.Recep Öztürk ve TVHB adına Prof.Dr.Ender Yarsan tarafından yapılan Oturumda Antimikrobiyal Direncin Veteriner Hekimliği ve Beşeri Hekimliği boyutu farklı yönleriyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların da yoğun ilgisiyle soru cevap şeklinde işlenen konu son derece verimli bir şekilde tamamlanmıştır. Sempozyum kapsamında “Zoonotik Hastalıkların Toplumsal ve Ekomik Yükü: Brusella Örneği” başlıklı bir Konferans da Prof.Dr.Simten Malhan tarafından yapılmıştır.

Sempozyum bilimsel programı kapsamında “Vektöryel Zoonozlarda Güncel Durum”; “Seyahat-Göç ve Zoonotik Hastalıklar”; Kırım Kongo Kanamalı Ateşi”; “Zoonotik Hastalıklarda Tek Sağlık Yaklaşımı ve Önemi” ile “Zoonotik Hastalıkların Önlenmesi ve Mücadele Stratejileri” başlıklı oturumlarda Tebliğler sunulmuştur.

Zoonotik hastalıklar, Dünya’da küresel bir tehdit olarak ele alınmaktadır; dolayısıyla önlenmesi konusunda ülkeler arası işbirliği yapılması da kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu gerekçeden yola çıkarak geleneksel hale getirilen söz konusu Sempozyumların amacı; Tıp ve Veteriner Hekimliği sektörlerini bir araya getirerek mevcut durum konusunda farkındalığı ve duyarlılığı artırmak, bilgi ve güç birliği ile zoonozların çözümüne ilişkin ortak mücadele stratejilerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Sempozyuma Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Özel sektör temsilcileri ile Veteriner Hekimler ve Beşeri Hekimler olmak üzere çok sayıda ilgili katılım sağlamıştır.

SEMPOZYUM KİTABI