VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA DA YAPILDI
06.04.2017

VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ANTALYA DA YAPILDI.

(Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması, 31 Mart-3 Nisan 2017, Antalya)

Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, sıkça sorulan soruların cevaplandırılması, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılması Amacıyla yapılan toplantıya merkez konseyi başkanımız Talat GÖZET katılmış olup konuşma metni aşağıdadır.

 

Sizleri şahsım ve TVHB adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Değerli katılımcılar;

Veteriner tıbbi ve biyolojik ürünler hayvan sağlığı ve refahının korunması yanında halk sağlığı ve çevre sağlığı nedeniyle kritik bir öneme sahip ürünlerdir. Bu nedenle veteriner tıbbi ürünlerinin üretiminden son kullanımına kadar tüm süreçlerinin, kullanım ve sonrasındaki hayvanlarda, gıdalarda ve çevrede etkileri hakkında veteriner hekimler kapsamlı bir bilgiye sahip olmalı ve o ilacın içeriği, üretimden muhafazasına kadar her safhasındaki kontrol ve denetimlerinin yapıldığına inanmalı ve güvenmelidir.

 Bu gün ülkemizde ulusal ve uluslararası çok sayıda firma veteriner sağlık ve biyolojik ürünleri üretim, pazarlama ve satışında aktif rol almaktadır. İthal ve yerli üretim şeklinde 2300 VSÜ ve 540 VBÜ ruhsatlandırılmıştır.

Değerli katılımcılar.

Bugün 5996 sayılı yasaya göre çıkartılan veteriner sağlık ürünleri yönetmeliği yayınından sonra sahada veteriner klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerde gözle görülür bir iyileşme olduğunu ve İlacın üretimden işletmeye kadar kontrolünün sağlanabildiğini VSÜ tanıtım ve pazarlama kılavuzunun yayınlanması, E-reçete gibi gelişmeleri memnuniyetle gözlemlemekteyiz.  bu konuda Başta sayın genel müdürümüz ve daire başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederim.

 5996 sayılı yasa veteriner ilaçlarının perakende satışına sadece eczaneler, klinik ve poliklinik ve hayvan hastanelerine yetki vermişken yönetmeliğin 41/4 maddesiyle hayvancılık işletmeler ininde veteriner hekim bulundurması ve izin alarak depolardan ilaç temin etmesidir. Bu da işletmeler arasında ilaç ticaretine yol açmaktadır. Hayvancılık işletmeleri arasındaki ilaç ticareti sıkı bir şekilde denetlenmeli ve engellenmelidir.

Serbest veteriner hekim meslektaşlarımızın bir diğer talebi de veteriner ilaçlarının üretim maliyetleriyle etiket fiyatları arasındaki uçurumdur; bu spot piyasa oluşumuna zemin hazırlamasıdır. bazı firma ve depoların mal fazlası ve ıskonto kriterlerini bir kurala bağlamamasından dolayı veteriner hekimler arasında etik olmayan problemlere yol açmasıdır.5996 sayılı yasanın 13/5 maddesine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın içinde Türk veteriner hekimleri birliği ve VİSAD ında yer alacağı bir komisyon marifetiyle bu sorunun çözülebileceği ve hayvan sağlığı gıda güvenliği ve ilaç israfının önüne geçilmesinde önemli katkılar sağlayacağı inancındayım.

Ben sözlerime son verirken veteriner  veteriner fakültesi öğrencilerinin etkinliklerine ve başta İstanbul 2015 dünya veteriner hekimleri kongresine ve tüm etkinliklerimize desteklerinden dolayı VİSAD başkanı veyönetimine katkı veren tüm firmalarımıza teşekkür eder toplantının sektöre ülke ekonomisine ve meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diler tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum.