VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ
26.05.2015

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

            Bilindiği gibi, bir çok belediyemizde Veteriner İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. Ancak, bu müdürlüklere, çalışma alanı ile hiç bir  ilgisi olmayan mesleklerden müdür atamaları yapıldığı, Birliğimize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

            Oda başkanlarımız, bölgelerindeki bu tür atama yapan belediyeleri halk sağlığı konusundaki yasal sorumluluğumuz çerçevesinde bilgilendirmeleri gerekir.

            Gereğini rica ederim.

 

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı