Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Teknik Destek Projesi kapanış Toplantısına Katıldık
06.09.2016

Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Teknik Destek Projesi kapanış Toplantısına Katıldık

AB tarafından finanse edilen ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında uygulamaya konulan “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi hazırlanması Teknik Destek Projesi" kapanış etkinliğine katıldık. 31.08 2016 tarihinde Ankara’da Bakanlık merkez ve taşra kuruluşları, ilgili diğer bakanlıklar, fakülte, TVHB ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL tarafından temsil edildi.

Proje kapsamında; Hayvan Hastalıkları, Hayvan Refahı ve Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü alanlarında beşer yıllık dönemler halinde ileriye dönük 15 yıllık strateji belgesi hazırlanmıştır. Belge kapsamında belirlenen alanlarda amaç ve hedefler, ülkemizin ihtiyaçları, yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler, zamanlama ve paydaşların rolü başlıkları yer almıştır.

Görüş ve önerilerin alındığı tartışma bölümlerinde iki önemli husus dile getirilmiştir. Birincisi Hayvan sağlığı başta olmak üzere her türlü veteriner hizmetlerinde Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odaları olarak, Bakanlıkla işbirliği içerisinde çalışabilecek yeterli alt yapımızın olduğu ifade edilmiştir. Diğer husus ise hazırlanan stratejilerin uygulanabilirliğinin ve devamlılığının sağlanmasının gerektiği bunun da ancak yasal güvence ve finansal yeterlilikle olacağı söylenmiştir. Bunun için “Hayvan hastalıklarıyla Mücadele Birimi ve Fonu” oluşturulmasının şart olduğu belirtilmiştir.