VETERİNER HİZMETLERİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANMASI PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
11.04.2014

Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi Hazırlanması Projesi Tanıtım Toplantısına Katıldık

AB tarafından finanse edilen ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan “Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesi hazırlanması Projesi" tanıtım ve istişare toplantısına  TVHB adına Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katıldı.

Türkiye için önemli 19 hastalıkla ilgili 15 yıllık ileriye dönük strateji belgelerinin hazırlanması amaçlanan projenin takdimi ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin alındığı 31 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantıda;

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve bağlı odaları olarak, Hayvan sağlığı başta olmak üzere her türlü veterinerlik hizmetine talip olduğumuzu, Bakanlıkla işbirliği içerisinde çalışabilecek veteriner hekim alt yapımızın yeterli olduğu ifade edilmiştir.

Dile getirdiğimiz bir diğer konuda; hazırlanan stratejilerinin uygulanabilirliğinin ve devamlılığının sağlanması gerekir. Bu da ancak finansal yeterlilikle olacağı söylenmiştir. Bunun için “Hayvan hastalıklarıyla Mücadele Birimi ve Fonu” oluşturulmalıdır. Bu oluşum, hazırlanacak strateji belgesinde yer almalıdır.