VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIK YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI
01.07.2015

VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIK YÖNETMELİK TASLAĞI GÖRÜŞE AÇILDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Veteriner Hekimlikte Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlayarak görüşe açmıştır.

Bakanlık, Merkez Konseyine gönderdiği yazıda, taslakla ilgili olarak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin görüşünü talep etmektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, sağlıklı bir görüş oluşturmak amacındayız. Bu nedenle, tüm odalarımızın, diğer meslek kuruluşlarımızın ve tüm meslektaşlarımızın bu konuda görüş bildirerek katkı sağlamalarını istiyoruz.

Görüş bildirme süresi 1 ay ile sınırlı olduğundan, gelen görüşlerin değerlendirilebilmesi için en geç 22 Temmuz 2015 tarihine kadar Merkez Konseyine ulaştırılması gerekir.

Görüşler Merkez Konseyi'nin "merkezkonseyi@tvhb.org.tr" adresine e-mail iletisi olarak gönderilebilir.

Taslak Türk Veteriner Hekimleri Birliği web sitesinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı

 

VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIK YÖNETMELİK TASLAĞI PDF