VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIK EĞİTİMİ
20.11.2014

YILLARDIR EKSİKLİĞİNİ YAŞADIĞIMIZ  VETERİNER HEKİMLİKTE UZMANLIK EĞİTİMİNİN YOLU AÇILDI.

TBMM de görüşülmekte olan torba yasaya konulan bir madde ile  2547 sayılı  YÖK kanunda değşiklik yapılarak, tıpta ve diş hekimliğinde yapılan  uzmanlık eğitiminin yanına, veteriner hekimlikte uzmanlık  eğitimi de eklendi.

Veteriner hekimlikte uzmanlıkla ilgili yasal düzenleme bulunmadığı için veteriner hekimler  1980 yılından beri uzmanlık eğitimi alamıyorlardı. Yıllardır sürdürülen çabalara rağmen bu sorun çözülemedi.

TVHB Merkez Konseyi  olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, sorunun çözümü için YÖK kanununda değişiklik yapılması en uygun yöntem olarak belirlenmiş ve Bakanlık böyle bir değişikliği torba yasaya konulması yönünde çalışma başlatarak kanun değişikliğinin torba yasaya girmesini sağlamıştır.

Meclis genel kurulunda kabul edilen YÖK kanununda yapılan değişiklik metni aşağıdaki şekildedir.

 MADDE 19- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin

birinci fıkrasının (t) bendine tıpta uzmanlık ibaresinden sonra gelmek üzere “veteriner hekimlikte

uzmanlık” ibaresi ve aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“(5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından

düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki

Sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.”

 

MADDE 20- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “yüksek

lisans” ibaresinden sonra gelmek üzere “veteriner hekimlikte uzmanlık” ibaresi eklenmiştir.

 

Bundan sonraki aşama, en kısa sürede ikincil mevzuatların  hazırlanmasıdır.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olsun

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı