VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNİN 175. YILI
23.10.2017

VETERİNER HEKİMLİĞİ EĞİTİMİNİN 175. YILI

Veteriner hekimliği eğitiminin ülkemizdeki başlangıcı 1842 yıllına, Dünyada ise bu tarih 1762 yıllarına kadar uzanmaktadır. Ancak; mesleğin uygulanması, hayvanların ilk evcilleştirilmesinden başlamaktadır.

Veteriner hekimlik, hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenliği ve çevre sağlığı açısından önemli görevler üstlenen bir meslektir. Eğitimleri; lise mezuniyeti sonrası, 5 yıllık zorlu bir eğitim sürecini kapsamaktadır.

Bu kadar eski ve köklü bir tarihe sahip olan veteriner hekimlik, tüm gelişmiş dünya ülkelerinde çok önemli ilerlemeler kaydetmiş ve toplumda haklı olarak saygın bir yer edinmiştir.

Ancak; Üzülerek belirtmeliyiz ki; Ülkemizdeki veteriner hekimliği eğitimi bu gelişime ayak uyduramamış ve bu gelişimlerin çok gerisinde kalmıştır.

Yeterli eğitim kadrosu olmadan, laboratuvarları kurulmadan, uygulama çiftliği oluşturulmadan, yetersiz alt yapılarla plansız bir şekilde kurulan veteriner fakülteleri, mesleğin gelişimine katkı yerine, mesleğin gelişiminin önünde çok önemli bir engel olarak yer almışlardır.

Bu gün veteriner fakültesi sayısı 27 ye ulaşmıştır. Bu fakültelerin büyük çoğunluğu yetersiz öğretim üyesi ve alt yapı ile eğitim verme çabası içindedir. Oysa, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi güçlü eğitim kadrosu ve yeterli alt yapı ile donatılmış ve ihtiyaç oranında belirlenmiş kontenjanlarıyla 4-5 veteriner fakültesi çok daha kaliteli eğitime imkan sağlayacaktır.

Diğer önemli bir eğitim uzmanlık eğitimi, hekimlik alanında vazgeçilemez bir eğitimdir. Mesleğin gelişimine önemli katkı sağlar. Uzmanlık eğitimi olmadan, mesleki gelişimin sağlanması mümkün değildir. Bu gün ülkemizde, veteriner hekimler, 35 yıldır uzmanlık eğitimi alamamaktadır. Bu mesleğimiz açısından olduğu kadar, ülkemiz açısından da büyük bir eksiklik ve kayıptır.

Eğitimdeki eksiklerimizi düzeltmeden, mesleki gelişimin sağlanması mümkün değildir.

Bu eksiklerin giderildiği, eğitim kalitesinin arttığı daha başarılı günlerde buluşmak umuduyla, 175. eğitim yılının başarılı geçmesini dilerim.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı