VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA
19.09.2016

Sayı : 300/421                                                                                         19.9.2016

Konu: Kamu dışında görevlendirme tebliği

ile ilgili mahkeme kararı.

 

      VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞIN

            Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 8. Dairesi "Kamu Dışında Görev Alan Veteriner Hekimlerin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğin" 9. Maddesinde yer alan "veteriner hekimlerin aylık asgari ücretinin" Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından belirlenmesinin kanuni dayanağı olmadığı gerekçesi ile bu maddenin "yürütmesinin durdurulması" kararı vermiştir. Bu nedenle şu aşamada, tebliğin bu maddesinin uygulanması mümkün değildir.

            Ancak; "Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin" 113. (1) maddesi ile ilgili aynı kurum tarafından açılan dava lehimize sonuçlanmıştır. Yönetmeliğin bu maddesi; Veteriner Hekim Odalarına, kamu dışında çalışan veteriner hekimlerin, ücret ve sosyal haklarını belirleme yetkisi tanımaktadır.

            Bu nedenle; Kamu dışında çalışacak tüm veteriner hekimlerin, yönetmeliğin bu maddesi çerçevesinde, yine işverenle, çalışma şartlarını ve ücreti belirleyen  sözleşme yapmaları zorunlu olup, sözleşmelerde, 2016 yılı için belirlenen asgari ücretler dikkate alınarak onaylanacaktır. Uygulamadaki tek değişiklik, tebliğ yerine yönetmeliğin geçmesidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

       

Talat GÖZET                                                                                                                                                                          

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı 

 

DAĞITIM:

56 veteriner hekimleri odası