VETERİNER HEKİM ODALARININ YAPMIŞ OLDUĞU FARKLI UYGULAMALAR
27.03.2014

Sayı  : 300/127                                                                                         27.04.2014

Konu : Veteriner hekim görevlendirmeleri                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

 

İlgi: 17.03.2014 tarih ve 10860 sayılı yazı

 

İlgide kayıtlı Bakanlık yazısında “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yapılan veteriner hekim görevlendirmeleri ile ilgili olarak Bakanlığa iletilen şikayetler yer almaktadır.

Bu şikayetler; onay ücretlerinin yüksek olması, her bölgede farklı ücret uygulanması, veteriner hekimlerin sözleşmede belirtilen çalışma gün ve saatlerinde işletmeye gitmedikleri ve satışı yapılan egzotik hayvanlarla ilgili olarak yeterli bilgiye sahip olmadıkları yönündedir.

Bilindiği gibi; Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin yasayla belirlenmiş en önemli görevlerinden biri; veteriner hekimliği mesleğinin kişi ve kamu yararına en iyi şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak bu yasal sorumluluğumuzu yerine getirebilmek adına, siz oda başkanlarımızla birçok defa bir araya gelerek, kamu dışında görev alacak veteriner hekimlerle ilgili yönerge hazırlanmış, ev ve süs hayvanları ile ilgili işletmelerde görev alacak veteriner hekimler için hizmet içi eğitim programlarının konuları belirlenmiş ve ülke genelinde uygulama birlikteliği sağlamak adına veteriner hekimlerin aylık asgari ücretleri ve sözleşme onay ücretleri belirlenmiştir. Buna rağmen Merkez Konseyimize de Bakanlığa ulaşan şikayet konularına benzer şikayetler ulaşmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olup aldığı kararlar, belirlenen asgari ücretler yasalar çerçevesinde yapılmaktadır. Bu nedenle bu kararlara uyulma zorunluluğu vardır.

Bu konularda alınan kararlar ve yapılan düzenlemeler tüm odalarımıza iletilmiştir. Bakanlık yazısında yer alan şikayet konuları da dikkate alınarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak siz oda başkanlarımızla birlikte yaptığımız düzenlemelere ve belirlenen asgari ücretlere uyulması hususunda gerekli özenin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                             Talat GÖZET

                                                                               Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                   Merkez Konseyi Başkanı

EK

Bakanlık yazısı