VEKTÖREL HASTALIKLAR PANELİ
18.01.2017

Veteriner Hekimler olarak en önemli görevlerimizden birisinin hayvancılığın geliştirilmesi, verimin arttırılması ve sürdürülebilir hayvancılık politikalarının oluşturulması olduğu bilincinden hareketle ek’te davetiyesini gönderdiğimiz paneli düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

Hayvancılığın gelişiminin önündeki en büyük engellerin bulaşıcı hastalıklar bu hastalıklara bağlı verim kayıpları ve ölümler olduğu aşikardır.

Bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki en büyük etmenler ise vektörlerdir. Bu panelimizde ilimizde yaygın olarak görülen ve görülmesi muhtemel hastalıklarımızdan mavi dil, akabene, LSD ve EHD hastalıklarına dikkat çekmek, bulaşma yolları olan vektörler ve bu vektörlerle mücadele konusunda bilinç oluşturarak, meslektaşlarımızın bilgilerini tazelemek amacı güdülmektedir.

Ülke ekonomimize zarar veren bulaşıcı hastalıklarımızın önlenmesi amacıyla çalışmak hepimizin görevi olduğu gibi, bahse konu hastalıkların vektörleri ile mücadele için en uygun dönemin Şubat ve Mart ayları olduğu bilinmektedir. 27 Ocak 2017 tarihinde düzenleyeceğimiz panel sayesinde vektörel mücadeleye ve dönemine dikkat çekeceğimize inanıyor bu konuda kamuoyu ve mesleki algının arttırılması amacıyla düzenlediğimiz panelimize katılımlarınızla destek vermenizi diliyoruz.

Merter YILDIZ

Manisa Veteriner Hekimleri Odası

Başkanı