Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı ile İlgili Görüş Hazırlandı.
29.07.2015

UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ HAZIRLANDI.

Daha önce paylaştığımız ve görüşlerinizi talep ettiğimiz "Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı" ile ilgili olarak, Bakanlığa iletilmek üzere, Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına görüş hazırlanmıştır.

Görüş hazırlanırken, mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan geniş katılımlı bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonda, bazı odalarımızdan ve fakültelerimizden, enstitülerimizden, veteriner hekimleri derneğimizden ve merkez konseyimizden 12 katılımcı yer almıştır. Komisyon, bu yönetmeliğin mesleğimizin geleceğinin şekillenmesindeki öneminin bilincinde olarak, Merkez Konseyine ulaştırılan tüm görüş ve önerileri de dikkate alarak kapsamlı bir görüş hazırlamıştır.

Yönetmeliğin mesleğimizin gelişimine en iyi katkıyı sağlayacak, şekilde dünenlenmesi en büyük dileğimizdir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, bu konudaki çalışmalarımız, sadece görüş hazırlayıp göndermekle sınırlı kalmayacaktır. Yönetmeliğin, yayım aşamasına gelene kadar her safhada yakından takipçisi olacağız.

Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak, görüş göndererek katkıda bulunan, oluşturulan komisyona katılarak görüş ve önerilerini paylaşan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum .

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı

 

Uzmanlık Yönetmeliği Taslağı ile İlgili Görüşümüze ilave görüş eklendi

Daha önce Bakanlığa gönderdiğimiz yönetmelik taslağı ile ilgili görüşümüzü sizlerle paylaşmıştık.

Ancak; görüşlerin hazırlandığı komisyonda gündeme getirilmesine rağmen, sehven tabloya işlenmeyen Taslağın 10. Maddesi 1(c) fıkrasında yer alan "İngilizce, Fransızca, Almanca veya ihtiyaç duyulması halinde Kurulun belirleyeceği diğer yabancı dillerden ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ÖSYM tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak".ifadesine,

"veya Bakanlık tatarından yapılan veya yaptırılan yabancı dil sınavından 50 veya üzeri puan almak" ifadesinin eklenmesi, görüşümüz olarak Bakanlığa iletilmiştir.

Talat GÖZET

Merkez Konseyi Başkanı

GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMU