Üye Kayıt Sistemi ve Görevlendirmeler
29.01.2014

 VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

26-27 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılan ve tüm oda başkanlarının katıldığı toplantıda, bazı kararlar alınmış ve bu kararlar tüm odalarımıza iletilmişti.

Bu kararlardan birinde; Yeni bir kayıt sistemi ile, mükerrer üye kayıtlarını belirleyerek, veteriner hekimin faal olarak çalıştığı veya bulunduğu oda dışındaki kayıtların silinmesi ve sağlıklı bir veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yeni kayıt sistemine üye girişleri tamamlanmış olup yüksek miktarda mükerrer kayıt tespit edilmiştir. Mükerrer kayıtlı odaların, üye kayıtlarını silmek için geçmiş aidat borçlarını talep ettiği yönünde Merkez Konseyine bilgiler iletilmiştir.

Toplantıda yapılan görüşmelerde; Mükerrer kayıtların silinmesi aşamasında, eğer veteriner hekim son kayıtlı olduğu odada, üyelik faaliyetini sürdürüyor ve üyelik görevlerini yerine getiriyorsa,  bir defaya mahsus olmak üzere, aidat borcu talep edilmeden kayıtlı olduğu oda ile irtibat halinde kaydının silinmesi kararlaştırılmıştır. Odalarımızın bu karar doğrultusunda işlem yapmalarını,

Toplantıda alınan diğer bir karar da; 2014 yılında yapılacak “Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim” görevlendirmelerinde İl Müdürlükleri tarafından ihale ve taşeron yönteminin kullanılması halinde yasal yollara müracaat edilmesi kararlaştırılmıştı. Birçok ilimizde bu yönde çalışmaların başlatılmış olması nedeniyle Merkez Konseyi olarak bir avukatla “Hukuk Danışmanı” olarak sözleşme yapılmış aynı zamanda dava ile ilgili vekalet verilmiştir.

Bu konuda örnek bir dava dilekçesi hazırlanmış olup odalarımız bu dava dilekçesini kendilerine uyarlayarak kullanabilirler. Odalarımız, ihale aşamasında ve dava açma aşamasında Merkez Konseyini mutlaka bilgilendirmelidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Merkez Konseyi Başkanı

EK
Örnek dava dilekçesi