TÜRKİYE DE VETERİNER HEKİMLİĞİ ÖĞRENİMİNİN 172. YILI TÖRENİ
27.10.2014

TVHB Başkanı Talat Gözet Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen Veteriner Hekimliği eğitiminin 172. yılı kutlama törenine katıldı.

Türkiye'de Veteriner Hekimliği Öğreniminin 172. yılı 22 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde düzenlenen tören ile kutlanmıştır. Düzenlenen törene Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Talat GÖZET katılmıştır. TVHB Başkanı Talat GÖZET yapmış olduğu açılış konuşmasında " Meslekler İnsanlar için, Veteriner Hekimlik İnsanlık İçindir... " diyerek Veteriner Hekimlik Mesleğinin önemine bir kez daha değinmiştir.

TVHB Başkanı Talat GÖZET Açılış Konuşma Metni

Sizleri şahsım ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 1954 yılında kurulmuş olup şuanda 56 adet bölge ve il odası mevcuttur. Ülkemizde hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve refahı, Doğal hayat ve çevre sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği gibi konulardan sorumlu 25000 civarında veteriner hekimin üye olduğu TVHB tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.

Ülkemizde Veteriner Hekimliği eğitim ve öğretiminin başlamasından bu yana 172 yıl geçmesi bizler için bir övünç kaynağıdır. Ancak, bu uzun yıllara rağmen uygulanan eğitim sistemi ve politikaları nedeniyle uluslararası eğitim kalitesine sahip olamadığımız da acı bir gerçektir. Çünkü eğitim programımızın uluslararası düzeyine ve ulusal kalitesine bakıldığında kurumsal kalite, toplumdaki yeri, üniversite tercih sıralaması, akredite olma durumu, Ar-GE potansiyeli, yurt içi ve yurt dışı yayın, mezunların durumu gibi sorular köklü bir eğitime sahip olmadığımızı göstermektedir.

Günümüz eğitim politika ve planlamalarında; kalite, verimlilik ve fayda-zarar analizleri temel alınmaktadır. Aynı zamanda; Ülke öncelikleri doğrultusunda, çevre ve sosyal yaşam bütünlüğü içinde, hayat boyu eğitim felsefesini kabul eden bir eğitim sistemi oluşturulmaktadır. Ne yazık ki Mevcut eğitim sistemimizde bu kriterlerin dikkate alındığını söyleyemeyiz. Sorulmadan kurulan fakülte sayıları, hesaplanmadan artan öğrenci kontenjanları, görev alanları karışan meslekler karmaşası gibi sorunlar artarak devam etmektedir.

28 Kasım 2007 yılında TVHB, 17 veteriner fakültesi dekanı, mesleki kuruluşlar ve dönem veteriner milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantı sonucu yayınlanan deklarasyonda; Mevcut 17 Veteriner Fakültesinin altyapı sorunları çözülmeden, yeterli öğretim elemanı sağlanmadan, Laboratuar ve uygulama saha koşulları oluşturulmadan ve en önemlisi AB kriterlerinin uygulanmaya başladığı ülkemizde Avrupa eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)nin öngördüğü koşullar yerine getirilmeden yeni veteriner fakültesi açılması başta ülkemiz çıkarlarına ve AB kriterlerine ters düştüğü vurgulanmıştı.Bu deklarasyonun yayınının üzerinden 7 yıl geçmeden 9 tane daha fakülte açılması kararı yayınlanmış ve şu anda 26 veteriner fakültesi olmuştur.Bu fakültelerden içinde bulunduğumuz A.Ü.Vet Fakültesi başta olmak üzere ancak 4 tanesi akreditasyon sürecini tamamlayabilmiştir.

Yeniden şekillenmekte olan dünyada veteriner hekimliğin işlevleri gerek nicelik ve gerekse nitelik olarak artacaktır. Bir yandan Avrupa Birliği ve dünya ile bütünleşme diğer yandan ülkesel sorunlar veteriner hekimlik mesleğinin ve meslek mensuplarının ileri düzeylerde donatılması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veteriner hekimlik mesleğinin kendi etik kurallarını oluşturması kurum kültürünü geliştirmesi ve toplumsal yapı içerisinde etkin bir konumda olması gibi önemli sorunların aşılması gerekmektedir.

Sevgili Öğrenciler, Müstakbel Meslektaşlarım,

Veteriner Hekimlik eğitimi; yorucu, pahalı, uzun süreli, hassas ve güçlükleri olan; bilgi, tecrübe, dikkat, fedakarlık isteyen bir eğitimdir. Kutsal, saygın ve stratejik bir meslek olan veteriner hekimlik için öğrenim ve eğitim gördüğümüz fakültede giydiğimiz beyaz önlükler, mesleğimize ve ülkemize olan sorumluluklarınızı daha da artırmaktadır. Bizlere düşen bu beyaz önlüklerimizi çıkar ve menfaatlerimiz için kirletmememizdir. Yaşam boyu gururla taşımamızdır.

Mesleğimiz gereği taşıyacağımız Beyaz önlükte bireysellik yoktur, ülkü vardır, ülke vardır, toplum vardır. Beyaz önlük, sağlıklı yaşam demektir, örnek vatandaş olmak demektir. Beyaz önlük, vatan ve millet sevgisi demektir. Beyaz önlük, zorluklarla mücadele demektir, cehaletle, tembellikle ve yoksullukla savaş demektir. Beyaz önlük, uygarlığın ışığı demektir. Öncelikli ülkümüz ve ilkemiz; renklilerin çoğaldığı bir dünyada beyaz kalabilmektir.

Meslekler İnsanlar için, Veteriner Hekimlik İnsanlık İçindir...

Veteriner Hekimlik eğitiminin 172. yılının ülkemize ve mesleğimize olumlu katkılar sağlaması dilek ve düşüncelerimle Herkesi tekrar saygıyla selamlıyorum.