Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin Hakim ve Savcılara Yapılacak Maaş Zammı ile İlgili Basın Açıklaması
10.09.2014

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİNİN HAKİM VE SAVCILARA YAPILACAK MAAŞ ZAMMI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

AMACIMIZ,  ADALETİ HAKİM KILMAK MI? ADALETE HAKİM OLMAK MI?

Kamu çalışanlarına yapılacak maaş artışları veya mali ve sosyal hakları ile ilgili düzenlemeler  “4688 sayılı Kamu görevlileri sendikası ve toplu görüşme Kanunu” hükümleri çerçevesinde yapılan toplu sözleşme ile belirlenmektedir.  Her iki yılda bir yapılan görüşme ve sözleşmelerle kamu çalışanlarının iki yıl süreyle alacakları maaş artışları düzenlenmektedir. Kamu çalışanlarının istenilen kazanımları alabilmesinde en büyük sorumluluk yetkili sendikalardadır. Ne yazık ki son iki yılda yetkili sendika, sendikacılıktan ziyade siyaset yapma sevdası yüzünden kamu çalışanlarının hakları hususunda etkili olamamış, daha komiği hükümeti üzmeme adına verilenin altında bir rakam teklifi ile karşı tarafı şaşırtmıştır.

Kamu çalışanlarının ücretlerinin düzenlenmesi ile ilgili yasal bir mevzuat varken, her nedense bazı Bakanlar, kendi Bakanlık hizmetlerini yürüten mesleklere yönelik maaş düzenlemesi yapılacağı yönünde açıklamalar yapmaktadır. Başbakan, öğretim görevlilerinin maaşlarına zam sözü verirken, İç işleri Bakanı, emniyet mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapılacağını, Sağlık Bakanı sağlık çalışanlarıyla ilgili torba yasa çıkarılacağını, Milli Eğitim Bakanı öğretmenleri mağdur etmeyeceğini, Diyanetten sorumlu Başbakan yardımcısı, imamların ücretlerinin artırılacağını kamuoyu ile paylaşmaktadırlar.

Son olarak, Adalet Bakanlığı, hakim ve savcıların maaşlarında düzenleme yapılacağı açıklamaları tartışmalara yeni bir boyut getirmiştir. HSYK seçimleri öncesi bu düzenleme nereden çıktı diye düşünmemiz gerekir. Hakim ve savcıların durumu diğer kamu görevlilerinden daha mı kötüdür de böyle bir acil düzenleme kararı alınmıştır? Bunun tek açıklaması vardır. Bu bir nevi rüşvettir. Ve parayla ADALETE HAKİM OLMAK istenilmektedir! Ancak, adalet dağıtanlar parayla satın alınamaz. Benzer farklı uygulamaları daha önceleri de görmüştük. Silahlı Kuvvetler ve yargı mensuplarına ekstra zamlar yapılarak, güç olarak görülen bu kesimlere şirin görünme yolu seçilmişti.

Esas olarak söylemek istediğim şudur; Bu gün, kamu çalışanlarının ücretleri arasında zaten dengesiz ve adaletsiz bir dağılım vardır. Bunun yanında, ücretler yetersiz ve enflasyona yenik düşmüştür. Bu nedenle; Hakim ve savcılara yapılan ücret zammı gereklidir. Ancak adil değildir. Halbuki, adını Adalet olarak koymuş bir parti tarafından oluşturulan iktidarın, kurumlar arasında veya bireyler arasında adaleti hakim kılması gerekmez mi?

Adaleti hakim kılmak için, ücretlerde yapılacak iyileştirmeler tüm kamu görevlilerini kapsamalıdır. Aksi halde, kamuoyu vicdanında hakim ve savcılara yapılan zamlar bir rüşvet olarak algılanacaktır.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı