TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 46. DÖNEM İLK TOPLANTISINI YAPTI
10.12.2014

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ 46. DÖNEM İLK TOPLANTISINI YAPTI

Türk Veteriner Hekimleri Birliği 29-30 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirdiği 46. Büyük Kongre toplantısı ve seçimlerin ardından oluşan yeni Merkez Konseyi bu gün ilk toplantısını yaparak göreve başladı.

Toplantıda gizli oyla yapılan görev bölümünde;

 

Başkan              : Talat GÖZET

II. Başkan          : Prof. Dr. Ender YARSAN

Genel Sekreter  : Dr. Tahir GONCAGÜL

Muhasip Üye      : Ali KOÇ

Veznedar Üye    : Dr. Sinan AKTAŞ

Üye                     : Doç. Dr. Umut TAŞDEMİR

Üye                     : Tülay KURT

 

olarak belirlendi.