Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Taslağı görüş değerlendirme toplantısına katıldık.
11.01.2017

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Taslağı görüş değerlendirme toplantısına katıldık.

09.01.2017 tarihli “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik Taslağının görüş değerlendirme toplantısı” ilgili bakanlıklar, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan alt komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya TVHB adına Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ katıldı. İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin değerlendirilmesiyle taslağın son şekli oluşturuldu ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna sunulması için ilgili sekreteryaya gönderilmesine karar verildi.