Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği Taslağı ve TGK Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik Taslağının görüş değerlendirme toplantısına katıldık.
14.12.2016

 

 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği Taslağı ve TGK Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik Taslağının görüş değerlendirme toplantısına katıldık.

20.10.2016 tarihli “Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği Taslağı ve TGK Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak Onay Prosedürü Hakkında Yönetmelik Taslağının görüş değerlendirme toplantısı” ilgili bakanlıklar, üniversite ve meslek kuruluşlarından oluşan alt komisyon üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya TVHB adına Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ katılmıştır. Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin EKİCİ’nin alt komisyon başkan yardımcısı olarak seçildiği toplantıda hazırlanan taslağın Ulusal Gıda Kodeks Komisyonuna sunulmasına karar verilmiştir