TİGEM de Liyakata ve Teamüllere Uymayan Talihsiz bir Atama Kararı
03.10.2016

                    TİGEM de Liyakata ve Teamüllere Uymayan

Talihsiz bir Atama Kararı

Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü bünyesinde, damızlık amaçlı hayvansal üretim ve tohumluk amaçlı bitkisel üretim çalışmaları yürütülmektedir.

 Bitkisel üretim, bir daire başkanlığı çerçevesinde hizmetlerini yürütmesine rağmen, hayvansal üretim, Hayvancılık İşleri Daire Başkanlığı ve Atçılık Daire Başkanlığı olmak üzere iki ayrı daire başkanlığı bünyesinde hizmetlerini yürütmektedir.

At üretimi ve yetiştirilmesi, diğer hayvansal üretimlerden farklıdır. Bu nedenle ayrı bir daire başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. Ayrıca, at üretimi, yüksek düzeyde ekonomik değere sahiptir.

Atçılık, tarihi geçmişi nedeniyle, ülkemiz açısından ayrı bir öneme sahiptir. Ülkemizde, en eski ve en düzenli kayıtlar atçılık alanında tutulmaktadır. Bu nedenle, TİGEM de Atçılık Daire Başkanlığına, bu güne kadar yapılan atamalarda, her zaman liyakat ve konu ile ilgili meslek grubu dikkate alınarak atama yapılmıştır.

Ancak; bu daire başkanlığına, son olarak yapılan atamada, meslek olarak, hayvancılık ve atçılıkla hiçbir ilgisi olmayan, tarla bitkileri bölümü mezunu bir ziraat mühendisinin atandığı görülmüştür.

Bu atama, Dünyada, safkan İngiliz ve Arap atlarının yetiştirilmesinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz açısından büyük bir talihsizliktir.

 

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı