Tek Sağlık İnsan ve Hayvan Sağlığının Geleceğidir
02.11.2018

Tek Sağlık İnsan ve Hayvan Sağlığının Geleceğidir

Tek Sağlık Projesi Başarılı Olamaz İse Hem İnsan Sağlığı Hemde Hayvan Sağlığı Tehlikelere Karşı Korunamazlar !!!

Tek Sağlık , “Sağlığın” Geleceği Demektir!!!

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konsey Başkanı -  Veteriner Hekim Talat Gözet 3 Kasım’da Ülkemizde ve Dünya’da kutlanan Tek Sağlık Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Gözet, 1700 lü yılların ortalarından itibaren ayrılan insan ve hayvan sağlığı eğitiminin, çalışmalarının çok uzun bir süre geçmeden yeniden ortaklaşa yapılması gündeme gelmiştir. Bunun en önemli nedeni hayvanlardan insanlara sırayet edebilen zoonoz hastalıkların çoğalması ve insanları etkisi altına alarak ölümlere kadar ilerlemesidir. 1800 lü yılların başından itibaren Tıp Hekimlerinin ve Veteriner Hekimlerinin katılımları ile yeniden başlatılan ortak proje ve işbirliğinin adıdır Tek Sağlık.

Buradaki amaç, insanlara hayvanlardan bulaşabilen hastalık türlerinin teşhis ve tedavileri yöntemlerinin bulunup geliştirilmesi için iki sağlık teşkilatının bir arada çalışıp insanı sağlığına kavuşturmaktır. Yeryüzünde 200 den fazla zoonoz hastalık bulunmaktadır. Zoonoz hastalık ne demek… Hayvanlardan insanlara bulaşma riski olan tür demektir. Günümüzde tıp hekimleri hayvansal alanda hiçbir eğitim almamaları nedeni ile zoonoz  karekterli hastalıkların tedavisinde Veteriner Hekimler ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Çünkü havyan yetiştiriliciliği, hayvan sağlığı ve hayvan refahı ile ilgili tüm alanlarda tek yetkili otorite “Veteriner Hekimler ve Veteriner Hekimlik teşkilatıdır”

Ayrıca, İnsanda tespit edilen hastalıkların yüzde 60’dan fazlası hayvansal kökenli hastalık türleridir. Buda göstermektedir ki insan sağlığının korunmasının yolu hayvanların sağlıklı yaşamalarından ve hayvansal gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde üretilmesinden geçmektedir. Buda Veteriner Hekimlik teşkilatının güçlü bir şekilde ayakta tutulması ile mümkündür.

Her geçen gün globalleşen, Ülkelerin sınırlarının kalktığı, milyarlarca insanın ve hayvanın çeşitli sebepler nedeni ile sürekli bir yerlerden başka yerlere göç ettiği günümüzde, tek sağlık meselesi daha da önem kazanmaktadır. Hastalıklarda insan ve hayvanlar ile birlikte taşınırlar. Gittikleri yerlerde de çabucak yayılırlar.

Küresel iklim değişikliklerinin oluşması sonucunda da bilinmeyen birçok hastalık türemiştir ve türemeye de devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı araştırmalara göre ortaya yeni çıkan hastalıkların yüzde 50 sinden fazlası Zoonoz hastalıklardır. Bu alandaki çalışmalarda da Dünya üzerinde tüm sağlık kurum ve kuruluşları Veteriner ve Tıp alanlarının birlikte hareket etmelerini önermektedir.

İnsan hayatının en önemli parçası sağlık ise, İnsan sağlığın korunması ne kadar önemseniyor ise Tek Sağlık konseptine o kadar önem verilmelidir. Tek Sağlık Konseptinin mevcut durumunun daha da güçlenmesi için Tarım-Orman Bakanlığı bünyesinde yeni ve güçlü birimler kurulmalıdır. Kurulan bu birimlerde Veteriner Hekimler ve Tıp Hekimleri ortak projeler, bilimsel çalışmalarda bulunmalılar. Aynı Şekilde Sağlık Bakanlığı bünyesinde de var olan ilgili birimler güçlendirilmeli daha çok Veteriner Hekim istihdamı sağlanmalıdır. Tıp Fakülteleri ile Veteriner Fakülteleri arasındaki eğitim ve saha alanlarındaki işbirlikleri daha da hızlandırılmalı ve güçlendirilmelidir.

Sağlığın Geleceği “Tek Sağlık” Konseptinin ve Projesinin başarılı olabilmesi ile mümkündür.