TAVAN FİYAT ve ET İTHALATI BASIN AÇIKLAMASI
13.02.2016

TAVAN FİYAT ve ET İTHALATI

BASIN BİLDİRİSİ

            Et fiyatlarındaki belirsizlik sürüyor. Bir yandan tavan fiyat açıklanırken bir yandan da sıfır gümrük vergili et ithalatının hazırlıkları tamamlanıyor. Bu günkü Resmi Gazete'de (12.02.2016) bununla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

            Bu güne kadar yaptığımız yanlış uygulamalar sonucunda, üreticinin ve tüketicinin yaşadığı sıkıntılardan hiçbir ders çıkartamadık. Ve aynı yanlışları defalarca tekrarlıyoruz ve sonuç yine hüsran. Et fiyatlarındaki artışları değişik şekilde anlamlandırıp, yerli üreticinin sıkıntılarını gözardı ederek, yok sayarak yaptığımız canlı hayvan ve et ithalatıyla fiyatları indiremeyiz, hayvansal ürün tüketimimizi arttıramayız. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bunun için hayvansal üretimimizi arttırmaktan başka çaremiz yoktur.

            Uygulamaya çalışılan tavan fiyat uygulamasının ömrü uzun olmayacaktır. Çünkü; Maliyetleri düşürmek için hiçbir ek tedbir almadan, desteklemeleri arttırmak için yeni politkalar üretmeden, bu uygulama sürdürülemez. Ve bunun sonucu fatura yine üreticiye çıkacak ve yerli üretici açısından büyük bir haksız rekebet ortamı oluşturan, sıfır vergili et ithalatı  devreye sokulacaktır. Her ithalat döneminde olduğu gibi yine birçok üretici büyük zararlarla, üretimi bırkmak zorunda kalacaktır. Yıllardır büyük çabalar sonucu sahip olduğumuz kaliteli damızlık sığırlarımız, maalesef kesime gidecektir.

            Ülkemizde hayvansal üretim için şartlar uygundur. Ancak; Hayvansal üretim, bitkisel üretim gibi yıllık olarak gelişimi mümkün olan bir üretim şekli değildir. Değişim ve gelişim için en az 5 yıllık süre gerekir. Et ve süt üretimi birlikte ele alınmalıdır. Bu süre içerisinde üretici hiçbir şekilde, yapılan canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatıyla, haksız rekabete maruz bırakılmamalıdır. Yapılan ithalatlar nedeniyle, maliyetler açısından oluşan fiyat farkları üreticiye destek olarak mutlaka geri ödenmelidir.

            Sağlıklı nesillerin teminatı ve ekonominin lokomotifi olan hayvancılık sektörünü ayağa kaldırmak için zaman kaybetmeden uzun vadeli ulusal bir hayvancılık politikası oluşturmak zorundayız.

Talat GÖZET

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı