TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROJESİ
17.05.2018

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi'nin, 15 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da yapılan açılış çalıştayına katılım sağlanmıştır.

Proje ile, bilginin en önemli üretim faktörü ve girdi haline geldiği günümüz tarımında, kadın ve erkek çiftçilerin bilgi taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanarak verimliliğin artması, çiftçi refahının yükselmesi ve gıda güvenliğinin güvence altına alınması amaçlanmıştır.

Projenin amacına ulaşabilmesi için; ülkemizdeki tarım yayımcılarının ve tarım danışmanlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kırsal alanda yaşayan kadınların bilgiye erişiminin güçlendirilmesi, yayım çalışmalarında katılımcı yaklaşımların benimsenmesi ve il düzeyinde dijital yayım bilgi ağları kurulması için özgün modeller geliştirilmesi hedeflenmiş olup, Projenin saha çalışmaları Eskişehir ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirilecektir.

Proje hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar beş alt başlık altında toplanmıştır.

 

1-Kapasite Geliştirme,

2-Kadın Odaklı Yayım,

3-Katılımcı Yaklaşım,

4-Yayım Bilgi Ağı,

5-Tarımsal Yayım Stratejisi.