TAGEM AR-GE Değerlendirme Kurulu Toplantısına Katıldık
18.06.2018

TAGEM AR-GE Değerlendirme Kurulu Toplantısına Katıldık.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje çağrısı kapsamında TAGEM’e sunulan 137 projeden ön değerlendirmeleri geçen 63 proje önerisi, 05-06 Haziran 2018 tarihlerinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan Değerlendirme Kurulu Toplantısında görüşülmüştür. Toplantıya TVHB adına Genel Sekreter Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır.

Yapılan değerlendirmede Kurula sunulan 63 projeden 53 adetinin Değerlendirme Kurulu görüş ve önerileri doğrultusunda kabul edilmesine ve desteklenmesine karar verilmiştir. Ayrıntılı bilgilere “tarim.gov.tr/TAGEM” sayfasından ulaşabilirsiniz.