SUNİ TOHUMLAMA PROJESİ
26.11.2014

Sayı  : 800/                                                                                         25.11.2014

Konu : Suni tohumlama projesi                                                                                                                                                                                                                                   

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

İlgi: 32 ilde uygulanan suni tohumlama projesi

 

Ülkemiz, hayvan ıslah çalışmalarında, suni tohumlama yöntemini benimsemiş ve uzun yıllardır ısrarlı bir şekilde uygulamasına devam etmektedir. Özellikle son yıllarda suni tohumlama sayılarında ve suni tohumlamadan doğan buzağı sayılarında önemli bir artış olmuştur. Bu artışın en önemli sebepleri, suni tohumlama yapan serbest veteriner hekim sayısının artması ve bu alanda çalışan veteriner hekimlerin yıllar içerisinde bu konuda belli bir tecrübeye ulaşmış olmalarıdır. Tohumlamanın başarısında tecrübe büyük önem sahiptir.

Bu gün ülke genelinde serbest çalışan veteriner hekim sayısı 6.000 in üzerindedir. Bu veteriner hekimler hayvan sağlığı hizmetleri ile ırk ıslahı çalışmalarını birlikte yürütmektedir. Gelir kalemlerinin önemli bir bölümünü suni tohumlama hizmetleri oluşturmaktadır. Suni tohumlama hizmeti vermeyen bir veteriner hekimimin muayenehanelerini sadece tedavi hizmetleri ile yürütmesi mali olarak mümkün değildir. Hayvan sağlığı hizmetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.  Ancak; Serbest veteriner hekimler hayvan sağlığı hizmetlerinin büyük bir kısmını üstlenmiş durumdadırlar. Bir nevi Bakanlık adına hizmet yürütmektedir.  Ancak; Bakanlıktan hiçbir destek almamaktadır. Halbuki; Ülkemizde serbest veteriner hekimliği hizmetlerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine ihtiyaç vardır. Bakanlık bu güne kadar, serbest veteriner hekim sayısı arttıkça suni tohumlama uygulamalarından çekilerek, serbest veteriner hekimlerin önünü açmıştır. Ve serbest veteriner hekimliğin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.

Bu gün uygulamaya konulan suni tohumlama projesi kapsamında Bakanlık personelinin yeniden suni tohumlama faaliyetlerine başlayacağı anlaşılmaktadır. Ancak; Uzun yıllardır suni tohumlama faaliyeti yürütmeyen Bakanlık bünyesinde suni tohumlama konusunda yeterli deneyime sahip personel kalmamıştır. Bu nedenle bu faaliyetler yeniden bir emekleme dönemine girecektir. Bu da projenin başarıya ulaşmasını engelleyecektir. Daha da önemlisi hayvan sağlığına önemli katkı sağlayan serbest veteriner hekimliğin onarılamayacak yara almasına neden olacaktır.

Bu konuda yaşanacak olumsuzlukları tüm açıklığı ile ortaya koyan ve endişelerini dile getiren Adıyaman İlinde çalışan serbest veteriner hekimlerin kaleme aldıkları yazı ekte yer almaktadır. Bu yazıda da belirtildiği gibi serbest hekimler ülke genelinde bu projede yer almalı ve desteklenmelidir. Aksi halde, işsiz veteriner hekim sayısı artarken hayvan sağlığı hizmetleri de aksayacaktır.

Bu nedenle, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                           

                 Talat GÖZET

  Türk Veteriner Hekimleri Birliği

       Merkez Konseyi Başkanı