SGK tarafından düzenlenen "Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele" toplantısına katıldık.
03.10.2017

"Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi " kapsamında SGK tarafından düzenlenen

"Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele" toplantısına katıldık.

            TVHB olarak, SGK nın 29-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Kızılcahamam'da düzenlediği "Kayıt dışı İstihdamla Mücadele" toplantısına katıldık.

            Toplantıda, TVHB olarak, SGK kapsamında yaşadığımız;

            Muayenehane hekimleri tarafından yürütülmesine izin verilen kısmi zamanlı çalışmalarda, veteriner hekimler muayenehaneleri nedeniyle Bağ-kur üyesi olmalarına rağmen SGK denetmenleri tarafından uygulanan cezai müeyyideler gündeme getirilerek, gönderdiğimiz iki görüş talep yazısına da cevap verilmediği belirtilmiştir, Haksız olarak uygulanan cezalar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için, konunun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile görüşülerek, mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiği belirtilmiştir.

            Konu kayıt dışı istihdamın önlenmesi olunca; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay Yönetmeliğinin" Odalardan belge alma zorunluluğu getiren (Madde 10 - 1) (a)) fıkrasının değiştirilerek belge talebinin kaldırılması yönünde çalışma yapıldığı dile getirilmiş ve böyle bir uygulamanın, kayıt dışı istihdama imkan vereceği belirtilmiştir.

            Hayvan sağlığı çalışmalarının, veteriner hekimler ve yardımcı sağlık personeli tarafından, çok zor şartlarda nasıl yürütüldüğü anlatılarak, mesleğimize yapılan haksız bir uygulama ile 2008 yılında kaldırılan fiili hizmet zammının tekrar geri verilmesi gerektiği dile getirilmiştir.