SAMSUN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLİYOR
29.05.2015

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi:

 

21 Aralık 2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği gereği, hayvan hastanelerinde görev yapacak sorumlu yönetici ve veteriner hekimlerden “Hizmet İçi Eğitim Belgesi” talep edilmektedir.

Odamız tarafından bu amaçla 17-18 Haziran 2015 tarihlerinde hizmet içi eğitim düzenlenecektir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin talimatı gereği eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın odamız sekretaryası ile irtibata geçerek ön kayıt yaptırması gerekmektedir.

Düzenlenecek olan hizmet içi eğitimle ilgili bilgiler ve başvuru formu ilişikte.

 

 

 

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası

Haziran 2015 Dönemi

Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi

 

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası tarafından düzenlenen; Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği gereği, Hayvan Hastanelerinde görev yapacak sorumlu yönetici ve veteriner hekimler için; Hizmet İçi Eğitim Kursu 17-18 Haziran 2015 tarihlerinde Oda toplantı salonunda yapılacaktır. Kursa katılmak için Oda sekretaryası ile irtibata geçerek ön kayıt yaptırabilirsiniz.


Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi:
Düzenlenecek olan hizmet içi eğitimle ilgili bilgiler ve başvuru formu Odadan temin edebilirsiniz. 
Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası 
Haziran 2015 Dönemi 
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği Hizmet İçi Eğitimi
Eğitim Tarihi 17 – 18 Haziran 2015
Eğitim Yeri Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası
Eğitim Süresi 20 saat
Eğitim Ücreti 400 TL (300 TL eğitim, 100 TL TVHB’ye aktarılmak üzere sertifika ücreti)

Başvuru için aşağıdaki adımları izleyiniz
1- Oda sekretaryası ile telefonla irtibata geçerek ön kayıt yaptırınız.
2- Ön kayıt kabul onayını aldıktan sonra aşağıda belirtilen hesap numarasına eğitim ve sertifika ücretini yatırınız.
3- Kursa katılım için veteriner hekimler odasına kayıtlı olmak gerekmektedir.
Yatırılacak tutar: 400 TL 
Türkiye İş Bankası Gazi Şubesi (Şube Kodu 7304)
IBAN No: TR260006400000173040533408
Açıklama: Hizmet İçi Eğitim
4- Ekteki “Başvuru Formu”nu doldurarak, 2 adet vesikalık fotoğraf, 2 adet diploma fotokopisi, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve ödeme dekontu ile birlikte Odamıza başvuruda bulununuz.

 

 

 

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ
SAMSUN-SİNOP VETERİNER HEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

21 Aralık 2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği” gereği 19-20 Haziran 2015 tarihlerinde veteriner hekimlere yönelik olarak düzenlenecek “Hizmet İçi Eğitim Programı”na katılmak istiyorum. 
           Gereğini bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                  …./05/2015
                                                                                                                    Adı Soyadı
                                                                                                                      İmza

 

 

 

Başvuru Formu:

 

TC Kimlik No:

 

Kayıtlı Olduğu Oda:

 SSVHO    Diğer (belirtiniz):

 

Başvuru Durumu

 

 Hayvan Hastanesi için

 

Tel:

 

 

Fakx:

 

 

GSM:

 

 

e-posta:

 

 

Başvuru Belgeleri

 

 SSVHO ödeme dekontu (400 TL)