RİSK DEĞERLENDİRME KOMİTE VE KOMİSYONLARI BAŞVURU SÜRECİ
07.05.2014

Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarına başvurusu süreci başlatılmış olup, Bakanlığın konu ile ilgili yazısı aşağıdadır.