ORGANİK TARIM ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI
18.12.2017

ORGANİK TARIM ULUSAL YÖNLENDİRME KOMİTE TOPLANTISI YAPILDI

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49 uncu maddesi gereği oluşturulan Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi olağan toplantısı, 07.12. 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Resul DURMAZ’ın açılış konuşmasını takiben, yürütülen organik tarım faaliyetleri, bir önceki toplantıda alınan komite kararların değerlendirilmesi ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi hususunda komite üyelerinin kurumsal görüş ve önerilerinin alındığı gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcisi, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan komite üyelerinin tavsiye ve önerileri değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Tavsiye niteliğinde kararların alındığı Yönlendirme Komitesi toplantısına Birliğimizi temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katılmıştır. Söz konusu toplantıda; Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda TVHB ve odalarının işbirliği yapmaya hazır olduğu ifade edilmiş, organik hayvancılık projelerinin sayısının artırılması ve destek kapsamına alınması, tüketiciler yanında üreticilerin de bilinçlendirilmesi gerektiği görüş ve önerileri dile getirilmiştir.