ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI 5 KASIM 2016
14.11.2016

Oda Başkanları Toplantısı

46. dönem olarak Oda Başkanları toplantısının sonuncusunu 5 Kasım’da Ankara’da yaptık. Toplantının gündemini 47. Büyük kongre gündeminde yer alacak bazı konular ile Bakanlığın Suni Tohumlama yönetmeliği ve uygulamalarında yapmayı düşündüğü değişiklikler ve düzenlemeler oluşturdu. Yapılan görüşmeler sonucunda alınan kararlar aşağıda yazılmıştır.

1-Denizli’de yapılan oda başkanları toplantısında tartışılan ve taslağı hazırlanan “TVHB Uygulama Yönetmeliğinin 10. bölümünde yer alan Disiplin Suçları ve Cezaları başlıklı bölümün" değiştirilmesi ile ilgili hazırlanan taslak veteriner hekim odalarından son olarak görüşler alınarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde 47. Büyük Kongre gündemine alınmasına,

2.Ankara Veteriner Hekimleri Odası tarafından çalışması yapılan TVHB ve Odaların ortak kullanacağı logonun Büyük Kongre gündemine alınmasına,

3.Suni Tohumlama yönetmeliğinde hayvan sahiplerinin suni tohumlama yapma yetkisi verilmesinin yolunu açacak değişiklik hakkında ilgili yerlerle gerekli görüşmelerin yapılmasına,

4.Suni tohumlama uygulamasının Veteriner Hekimler Odası sorumluğunda yapılmasına yönelik bir projenin bir komisyon tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulmasına,

5.Suni tohumlama kayıtlarının mobil tutulması ile ilgili düzenlemede veteriner hekimlerin 600 tl karşılığında mobil kayıt programı alınması dayatılmasına tepki verilmesine ve bakanlık nezdinde görüşmeler yapılmasına,

Karar alınmıştır.