Merkez Konseyi'nde 48. dönem görev bölümü yapıldı
03.12.2018

Merkez Konseyi'nde 48. dönem görev bölümü yapıldı

Değerli meslektaşlarımız

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan 48. Büyük Kongre sonucu, 03.12.2018 tarihinde yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

Başkan:              Ali EROĞLU

II. Başkan:          Muhlis ATAY

Genel Sekreter: H. Haluk AŞKAROĞLU

Muhasip Üye:     Enes Gazi ATICI

Veznedar Üye:    Dr. Mustafa ULUDAĞ

Üye :                   Türkan GÜMÜŞAY

Üye :                   Sinan SAĞLAM

Saygı ile duyurulur.

Ali EROĞLU

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Başkanı