MERKEZ KONSEYİ BAŞKANI SUNİ TOHUMLAMA PROGRAMI ALINMAMASI KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU
22.10.2016

               Değerli Meslektaşlarım,

            Bakanlık, suni tohumlama kayıtlarının tutulması için, yetki ve sorumluluğu olmayan kuruma bir bilgisayar programı hazırlatmıştır. Suni tohumlama izni alan tüm veteriner hekimlerin, bu kuruma 600 TL gibi fahiş bir fiyat ödeyerek bu programı almak zorunda olduğunu ve bu uygulamanın 2017 yılı başından itibaren zorunlu olacağını 81 İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.

            Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Bakanlıkla yaptığımız görüşmelerden olumlu sonuç alamadık. Bu nedenle, konu yargıya taşınmış olup, bu konunun çözümü için her türlü yasal girişimde bulunulacaktır.

         Bu nedenle,  hiç bir meslektaşımız, yasal olmayan bu uygulama için, odalarımızın bilgisi dışında, bu programı almak için girişimde bulunmamalıdır.     

              Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi rica ederim.

               Talat GÖZET

    Türk Veteriner Hekimleri Birliği

         Merkez Konseyi Başkanı