Mardin Veteriner Hekimleri Odası
13.11.2013

8 Ekim 2011 tarihli resmi gazete de  yayımlanan, Ev Ve Süs  Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkındaki  Yönetmeliğin “6.madde a bendi doğrultusunda Muayenehane, poliklinik veya hayvan  hastanelerinde çalışan ve eğitim belgesi olan Veteriner Hekimle  yapılmış en az bir yıllık bölge Veteriner Hekimler  Odası onaylı noter tasdikli Veteriner Hekim sözleşmesi bu satış  yerlerinde görev alacak Veteriner Hekimlerden istenecektir.Bu yönetmeliğe göre  Veteriner Hekimler bu konuda düzenlenecek eğitim kursuna katılıp belge almak ve  alınan belgeyi Ev ve Süs Hayvanı Satış yerleri ile yapacakları anlaşma  aşamasında ibraz etmek zorundadır.

Konuyla ilgili 23 Kasım 2013  tarihinde Mardin Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Toplantı Salonunda saat  09:00-15:00 arasında da düzenleyeceğimiz eğitim kursuna katılmak isteyenlerin aşağıda  belirtilenler doğrultusunda başvuru yapmalarını rica ederiz.

 Mardin Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu

  • Kurs ücreti   400TL
  • Kurs yeri: Mardin Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Toplantı salonu-13 Mart Mah.

Otel Bilen Yanı Bereket İş Merkezi Kat:1 No:2   Yenişehir/MARDİN

  • Kurs   saatleri:09:00/15:00
  • Kurs ücretini   yatırılacak banka hesap numarası
  •  GARANTİ BANKASI-Mardin Merkez Şube

IBAN TR 57 0006  2000 5120 0006 298061 

MARDİN BÖLGESİ VETERİNER HEKİMLER ODASI

13 Mart Mah.Otel Bilen Yanı Bereket İş Merkezi Kat:1 No:2 Yenişehir /MARDİN

Telefon:0482 212 46 65

Faks: 0482 212 46 65