Kurs Duyurusu
13.12.2013

Hayvan Hastanesi Açacak Veteriner Hekimler ve Ruhsat Yenileyecek Hayvan Hastaneler için Eğitim Kursu
“15.10.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin 6. 9. ve 19. maddelerinde (Madde 19: ( 1-) Hayvan Hastanesi açacak veteriner hekimler, konuları Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Bakanlık tarafından belirlenecek ve Türk veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılacak olan hizmet içi eğitim programına katılıp belge almak ve alınan bu belgeyi ruhsat alma aşamasında ibraz etmek zorundadır.” denilmektedir. Konuyla ilgili 18 Aralık 2013 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü toplantı salonunda saat 09:00 da düzenleyeceğimiz eğitim kursuna katılmak isteyenlerin aşağıda belirtilenler doğrultusunda başvuru yapmalarını rica ederiz.
 İzmir Veteriner Hekimler Odası
Yönetim Kurulu
 
  • Kurs ücreti toplam 450TL(100TL Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi sertifika bedelidir.)
  • Kursa katılım için veteriner hekimler odasına kayıtlı olmak gerekmektedir.
  • Kurs yeri:Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü toplantı salonu-Ağaçlı yol Bornova-İzmir
  • Kurs saatleri:09:00/17:00
  • Kurs ücretini yatırılacak banka hesap numarası