KURBAN ÇALIŞTAY'INA KATILDIK
31.05.2017

KURBAN ÇALIŞTAY'INA KATILDIK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini kontrollü, sağlıklı koşullarda gerçekleştirmesi için 23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da “Kurban Hizmetleri Çalıştayı” yapıldı.

Çalıştay, Kurban hizmetleri ile ilgili yaşanan sorunları analiz ederek çözüm yolları bulmayı amaçlamıştır. Kurban Bayramlarında verilen hizmetlerin çevre ve halk sağlığı açısından da ele alarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen olan çalıştaya, Valilik, İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul büyük şehir ve İlçe Belediyeleri, İstanbul Ticaret Odası, Türk Kızılayı, Sağlık A.Ş., İSYON A.Ş, özel sektör ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği temsilcileri katılım sağladı.

Çalıştay, Bayram Ali ÇAKIROĞLU’nun açılış konuşması ile başladı. Kızılay yetkililerin faaliyetleri hakkında sunum yapılmasının ardından Kurban Bayramı boyunca kurban kesilecek yerlerin uygunluğunu, kesim işleminin sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde yapılmasını, ayrıca vatandaşın karşılaştığı sorunlara karşı çözüm yolları, Ortak Akıl Yöntemi ve Gelecek Çemberi modelleri ile belirlenmeye çalışıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına katılım sağlayan Tahir GONCAGÜL tarafından sorun analiz bölümümde;

  • Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına ilişkin tebliği kapsamında oluşturulan komisyon oluşumun yeterli olmadığı,
  • Komisyonu teşkil eden kurum veya kuruluşların görev ve sorumlulukları açık olmadığı,
  • 2 Yaşını tamamlamamış sığırların kurbanlık olarak pazarlandıkları,
  • Kurban atıkları ile ilgili bir düzenleme olmadığı,
  • Deri, bağırsak, işkembe gibi yan ürünlerin toplanmayarak zayi edildiği,
  • 5996 sayılı kanunun hükümlerinin kurbanlıklar için istisnai tutulmasının yanlış olduğu dile getirildi.

Çalıştayın Çözüm analiz bölümünde ise;

İstanbul İli Kurban Hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülmeli,

Kurban hizmetleri komisyonunun görev ve yetkileri açık olarak belirlenmeli,

Kurban atığı tebliği hazırlanmalı,

Yan ürünlerin toplanması için bir organizasyon yapılmalı,

Kurban etlerinin yıl boyu dağıtılmasına yönelik bir alt yapı oluşturulmalı,

Veteriner Hekim Odaları ile irtibata geçilerek serbest veteriner hekimlerden hizmet satın alınmalı, şeklinde öneriler sunulmuştur.

Sonuç olarak her yıl gündeme gelen kurban yerleri belirlenmesi kavramı ortadan kaldırılmalıdır. Bu işe kalıcı bir çözüm bulmak çaba sarf edilmelidir. Bu amaç doğrultusunda kurban dönemi dışında da yıl boyu hizmet verecek “Organize Kurban Kesim Bölgesi” projeleri geliştirilmelidir.

Çalıştayda katılımcılar ve yetkililerin Kurban Hizmetleri hakkında fikirleri toplanarak rapor halinde açıklanacaktır.