KASTAMONU VE ZONGULDAK ODALARINI ZİYARET ETTİK
16.07.2014

12 Temmuz 2014 tarihinde Kastamonu Veteriner Hekimleri Odası tarafından Şadıbey Çiftliğinde düzenlenen İftar davetine Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET, TVHB Genel Sekreterİ Dr. Tahir GONCAGÜL ve TVHB Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı Dr. Mehmet ALKAN katıldı. Düzenlenen iftar davetinde bir araya gelen meslektaşlar hem mesleki anlamda hemde dostluk anlamında paylaşımlarda bulundular. Ayrıca davette Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET basın mensupları tarafından yöneltilen soruları cevaplandırdı..

13 Temmuz 2014 de gerçekleştirilen Zonguldak Veteriner Hekimleri Odası ziyaretinde ise meslektaşlarımızla genel hayvancılık politikaları, Odalarımızın sorunları, serbest çalışan meslektaşlarımızın, kamu ve kamu dışında istihdam edilen  meslektaşlarımızın sorunları çözüm önerileriyle birlikte tartışılmıştır.