I.Klinisyen Veteriner Hekimlik Çalıştayına Katıldık.
31.05.2017

I.Klinisyen Veteriner Hekimlik Çalıştayına Katıldık

İstanbul Veteriner Hekimleri Odası ile Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği tarafından organize edilen I.Klinisyen Veteriner Hekimlik Çalıştayı 22-23 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Bilimsel program ve çalıştay program başlığı altında  iki bölümde düzenlenen çalıştaya ilgili sektör temsilcileri ile birlikte 300 civarında veteriner hekim katılım sağladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği adına çalıştaya katılan Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr Tahir GONCAGÜl   yaptığı açılış konuşmasında;

”Kaliteli ve güvenli klinik hizmetleri sunmanın yollarını amaçlayan bu tür çalıştaylar mesleğimize ve meslektaşlarımıza yarar sağlayacaktır. Veteriner hekimlik çok hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Hizmet alanımızla ilgili bilgilerin yarılanma ömrünün bir kaç yıla kadar indiği söylenmektedir. Bu kadar hızlı değişen bilgilerle icra edilen bir meslek mensubunun, devamlı kendisini yenilemesi gerekir.

Bildiğiniz üzerine hastalıkların seyri değişiyor, her geçen yeni hastalıklarla karşılaşıyoruz, tedavide yeni yöntemler geliştiriliyor, yeni ilaçlar piyasaya sürülüyor. Yeni çalışma alanları oluşuyor ve bu alanlarda rekabet artıyor. Diğer taraftan da hayvancılık uğraşan kesim her geçen gün daha bilinçli, daha eğitimli kişilerden oluşuyor. Kendinizin ve mesleğin saygınlığını artırmak ve hayvan sahipleri karşısında mahcup olmamak adına iyi veteriner hekim olmak gerekmektedir.

Bir diğer önemli konuda sadece iyi bir veteriner hekim olmak yetmez. Toplumda, çevremizde saygın birer birey olmalıyız. Veteriner hekimliğimiz yanında;  İş idaresi, Halkla ilişkiler, İletişim kurallarını da bilmek zorundayız. Bu yönde de yetenek veya kabiliyetlerimizi geliştirmeliyiz.” Görüşlerini dile getirmiştir.

Çalıştay’da birinci gün Veteriner muayenehanelerinde verimin arttırılması ve finansal yönetimi etkin hale getirilmesine yönelik sunumlar yapıldı. İkinci gün Klinisyen Veteriner Hekimlikte; mevzuat, bürokratik işlemler, toplumdaki algı, nitelikli sağlık hizmeti, laboratuvar hizmetlerindeki güvenirlilik, ülkemizde pazarlanan medikal cihazların niteliği, aşılamalar, veteriner sağlık ürünlerinin dağıtımı ve pazarlamalarındaki sorunlar, yasa dışı veteriner sağlık hizmetlerinin verilmesi, yerel yönetimlerde klinik hizmetleri, üniversiteyle işbirliği, sosyal iletişim, özlük hakları, mesleki etik ve deontoloji ile diğer konularda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır.

Çalıştay çıktılarının mesleğimize, meslektaşlarımıza, ülkemize ve ilgili sektörlerimize hayırlı ve yararlı olacaktır.