İçişleri Bakanlığı ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tekliflerimizi Uygun Buldu
16.01.2016

İçişleri Bakanlığı ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tekliflerimizi Uygun Buldu

İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Veteriner hekim muayenehanelerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından almış olduğu, açılış ruhsatı yanında, belediyelerden de ayrıca açılış ruhsatı alma zorunluluğuna yaptığımız itirazı uygun bulduğunu ve mevzuat çalışmalarında değerlendirileceği belirtilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) da, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarında, Veteriner Hekim Odalarından bir temsilci bulunması gerektiğini belirten yazımızı, mevzuat çalışmalarında değerlendireceklerini belirtmişlerdir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, her iki konunun, olumlu yönde sonuçlanıncaya kadar  takipçisi olacağız.