HAYVANSAL ÜRETİMİN CAN DAMARI MERALAR,KENTSEL DÖNÜŞÜME FEDA EDİLİYOR.
03.11.2015

HAYVANSAL ÜRETİMİN CAN DAMARI MERALAR,

KENTSEL DÖNÜŞÜME FEDA EDİLİYOR

 

            Bu güne kadar yapılan birçok yasal değişiklikle, hayvancılığın en ekonomik yem deposu olan meralarımızın amacı dışında kullanımlarına kısıtlı da olsa imkan sağlanmıştır.

            Bu gün görsel basında, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmaması konusunda, kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik, zorunlu kamu spotları yayımlanmaktadır. Bununla birlikte; 31. Ekim 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Mera Yönetmeliğindeki Değişiklik" ile Kentsel Dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen alanlar içinde yer alan mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş alanların tahsis amacı değişikliği yapılarak yapılaşmaya açılmaktadır.

            Hayvansal üretim, tüm dünya ülkelerinde stratejik bir üretim alanı olarak değerlendirilmektedir. Bu güne kadar hayvancılık alanında uygulanan yanlış politikalar nedeniyle ülkemiz en büyük hayvan ve hayvansal ürün ithalatçısı konumuna getirilmiştir.      Meraların bu şekilde, amacı dışında kullanıma açılması, zaten zorda olan büyük ve küçük baş hayvansal üretimimize önemli zararlar vermektedir. Yapılaşmaya açılmış alanların yeniden tarımsal amaçlı araziye dönüştürülmesi mümkün değildir. Bu gün, Dünyada yaşanan açlık göz önüne alındığında, tarımsal alanların ve meraların çok daha iyi korumaya alınması zorunludur.

20 Yıllık ot geliri tahsil edilip hazineye gelir kaydedildikten sonra bu parayla saman ithal edilmesi mi düşünülmektedir.

 Talat GÖZET

TVHB Merkez Konseyi Başkanı