HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK.
13.03.2014

​HAYVANCILIK ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Hayvancılık Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantıları” 3 Mart-7 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.

“Tarımsal Araştırma Mastır Planı” hedefleri doğrultusunda planlanması, hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesinde işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, bu çerçevede sonuçlanan araştırma projelerini görüşmek, araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarma şeklini ve yayınlanmasını karara bağlamak amacıyla yapılan toplantılara Bakanlık Merkez Birimleri temsilcileri, İlgili Bakanlık temsilcileri, KKTC araştırmacıları, Araştırma Enstitüleri, Üniversite temsilcileri, Meslek odaları ve Yetiştirici Birlikleri temsilcileri katıldı. Söz konusu toplantılarda Türk Veteriner Hekimleri Birliğini Genel Sekreter Dr Tahir GONCAGÜL ve Merkez Konseyi Üyesi Prof.Dr Ender YARSAN temsil etti.

Hayvan sağlığı, Hayvan ıslah ve Yetiştirme, Hayvansal Gıdalar ve Su Ürünleri alanlarında;

 • Yetiştirici şartlarında halk elindeki sürülerin ıslah edilmesi,
 • Yerli Genetik Kaynaklarımızın Korunması,
 • Alternatif yem kaynaklarının değerlendirilmesi,
 • Aşılarının etkinliğinin artırılması,
 • Aşı Bankası oluşturulması,
 • Hastalıkların teşhisinde yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
 • Hastalık etkenlerinin araştırılması,
 • Ulusal Gıda Kompozisyonunun belirlenmesi,
 • Hayvansal Gıdaların orijinlerinin belirlenmesi,
 • Alternatif barındırma ve yetiştirme sistemlerinin belirlenmesi,
 • Balıkçılık Yönetimi,
 • Biyoçeşitlilik,
 • Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği başlıkları altında 330 civarında AR-Ge projesi görüşüldü.

Tartışmalar ve değerlendirmeler sırasında;

 • Yetiştirici şartlarında yürütülen projelerde Bakanlık ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği işbirliği içinde çalışabilmelidir.
 • Hayvan Refahına yönelik AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmelidir.
 • Koruma amaçlı Yerli Genetik Kaynakları muhafaza eden işletmeler Agro-Turizme kazandırılmalıdır.
 • Şehirlere göçler nedeniyle kırsalda hayvancılıkla uğraşacak insan kaynağındaki azalmalar sektöre darbe vurmaktadır. Öncelikle kırsalda sosyal yaşam olanakları artırılmalıdır.
 • Kurbanlık hayvan talebini karşılayabilmek için ekonomik yönden tercih edilen yerli ve melez ırk populasyonuna ihtiyaç vardır. Bu nedenle “Islah Programlarıyla” yerli ırklar kaybedilmemelidir.
 • Islah programlarında başarılı olabilmek için öncelikle hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmelidir.
 • Sonuçlanmış ve uygulamaya aktarılacak projelerin tanıtımı yapılmalıdır, şeklindeki görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.