Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Hazırlık Toplantısına Katıldık.
23.05.2014

Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji Ve Eylem Planı Hazırlık Toplantısına Katıldık.

TAGEM, Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı, Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları Koordinatörlüğünce çalışmaları yürütülen: Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (HGK-USEP) hazırlıkları çerçevesinde 14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde Kemer /Antalya'da yapılan toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birliğini temsilen Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Tahir GONCAGÜL katıldı.
 
Toplantı, Bakanlık ilgili genel müdürlükleri ve kurumları, üniversiteler, araştırma enstitü ve istasyonları, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Meslek odaları, yetiştirici örgütleri temsilcileri ve araştırmacıların da içerisinde bulunduğu geniş katılımlı bir grupla gerçekleşmiştir.
 
Toplantıda HGK Koruma Ulusal Komitesi tavsiye komisyonlarınca hazırlık çalışmaları başlatılan ve önceki toplantılarda hazırlanan taslak dokümanların değerlendirilmesi ve paydaşların görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Taslak dokümanlar HGK Küresel Eylem Planı çerçevesinde planlanan dört stratejik öncelik alan kapsamında hazırlanmıştır;
 
1 - Envanter, Karakterizasyon, Risk ve Eğilimlerin İzlenmesi,
2 - Sürdürülebilir Kullanım ve Geliştirme,
3 - Koruma
4 - Politika, Kurumsallaşma ve Altyapı olarak sınıflanmıştır.