HATALI UNVAN KULLANIMI
21.04.2014

Sayı  : 800/ 166                                                                                       21.04.2014

Konu: Hatalı unvan kullanımı                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

BAŞBAKANLIK

(Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü)

 

Yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak veteriner fakültelerinden mezun olanlar  “veteriner hekim” olarak adlandırılmaktadır. Kadro unvanları da “veteriner hekim” olarak düzenlenmiştir.

Ancak; Birliğimizin görüşü alınmadan, bazı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yasal düzenlemelerde bu isim sadece “veteriner” olarak yer almaktadır.

Son olarak 12.04.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’inin” 9 (1) (b)  Maddesinde de “veteriner” olarak yer almıştır.

Bu konuda yapılan hataların önlenmesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ederim.  

                                                                                               Talat GÖZET

                                                                                   Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                        Merkez Konseyi Başkanı